Handreiking noodopvang tijdens coronalockdown – PO

De PO-Raad heeft in afstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van OCW de handreiking Samenwerking KO-PO in de organisatie van de noodopvang op scholen opgesteld. In de handreiking wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd voor...

NT2-handreiking voor docenten praktijkonderwijs – VO

Voor het praktijkonderwijs is een handreiking gemaakt over de begeleiding van leerlingen voor wie Nederlands hun tweede taal is. De handreiking O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs! is in opdracht van LOWAN-vo geschreven door het kennisinstituut voor...

Handreiking ‘Dialoog over de sinterklaasviering’ – PO

VOS/ABB heeft een handreiking gemaakt die openbare basisscholen kunnen gebruiken voor een weloverwogen keuze over de vorm van de sinterklaasviering. De handreiking gaat uit van de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. De...

Handreiking en model voor herstart scholen – PO

VOS/ABB heeft een handreiking gemaakt die scholen voor primair onderwijs en hun besturen kunnen gebruiken om de scholen na de meivakantie weer te laten beginnen. Bij de handreiking zit een model. De handreiking en het model zijn afgestemd op de versoepeling van de...

Handreiking krimp voortgezet onderwijs

De VO-raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hebben een handreiking over krimp gepubliceerd.De handreiking is bedoeld voor schoolbestuurders en -leiders en leerlingen. Ze krijgen tips aangereikt over hoe ze met de gevolgen van demografische krimp kunnen...