Subsidie versterking aansluiting beroepsonderwijskolom – VO

De hele maand mei kunnen samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen subsidie aanvragen om aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo of havo-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren. Het moet gaan om mbo- en hbo-opleidingen voor beroepen in sectoren met een tekort...

Weer kiezen minder leerlingen voor mbo – VO

Het aantal leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is opnieuw gedaald. Dat meldt de MBO Raad op basis van nieuwe aanmeldcijfers. In 2019 begonnen nog ruim 165.000 leerlingen met een mbo-opleiding, in 2021 waren het er...

Percentage leerlingen dat mbo kiest fors afgenomen – VO

Het percentage jongeren tot 25 jaar dat na het voortgezet onderwijs voor het mbo kiest, is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2005-2006 kozen 418.000 leerlingen voor een mbo-opleiding,...

VO-raad: ‘Zonder diploma naar hbo of universiteit’ – VO

Voorzitter Henk Hagoort van de VO-raad vindt dat het mogelijk moet worden voor leerlingen om zonder diploma naar het hbo of de universiteit te gaan. Hij stelt dit voor in het kader van de gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs. Hagoort stelt dat er...