Het percentage jongeren tot 25 jaar dat na het voortgezet onderwijs voor het mbo kiest, is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2005-2006 kozen 418.000 leerlingen voor een mbo-opleiding, terwijl dat er vorig school/studiejaar 437.580 waren. In absolute zin was er dus sprake van een toename. Maar het totale aantal studenten in het mbo, hbo en op de universiteiten nam in diezelfde periode sterker toe, namelijk van 827.910 tot 1.083.910. Het aandeel mbo’ers nam dus af van 50,5%* tot 40,4%.

Het aandeel dat koos voor een hbo-opleiding, nam toe van 31,7% tot 34,6%. Als wordt gekeken naar jongeren tot 25 jaar die na het voortgezet onderwijs voor een vervolgstudie aan de universiteit kozen, is een toename te zien van 17,8% tot 25,1%.

Lees meer…

*Alle percentages zijn afgerond tot op één cijfer achter de komma.

Deel dit bericht: