Kostenconfiguratoren onderwijshuisvesting 2019

VOS/ABB’s partner op het gebied van onderwijshuisvesting HEVO heeft de kostenconfiguratoren voor nieuwbouw en renovatie van gebouwen geactualiseerd. 

Het betreft de kostenconfiguratoren voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 2019. U kunt met deze rekeninstrumenten snel inzichtelijk maken wat een schoolgebouw – dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 – met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader Huisvesting kost.

U kunt de geactualiseerde kostenconfiguratoren opvragen bij HEVO (gratis!).

Lees meer…

Gratis benchmarkonderzoek exploitatiekosten

Hoe duur is uw schoolgebouw? Om daar antwoord op te krijgen, kunt u meedoen aan een gratis benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten. Deze mogelijkheid worden aangeboden door onze onderwijshuisvestingspartner HEVO.

Direct na het invullen van het onderzoek, kunt u uw benchmarkrapportage downloaden. Deze rapportage geeft u inzicht in de wijze(n) waarop u de exploitatiekosten op het gebied van huisvesting kunt verbeteren, verduurzamen en professionaliseren.

Lees meer…

Kostenconfigurators renovatie, upgrading en nieuwbouw

VOS/ABB’s partner op het gebied van onderwijshuisvesting HEVO heeft twee geactualiseerde kostenconfigurators online gezet.

Om gemeenten en scholen sneller inzicht te geven in de investeringen voor renovatie en upgrading van schoolgebouwen, ontwikkelde HEVO de Kostenconfigurator voor Renovatie en Upgrading.

De update van de Nieuwbouwkostenconfiguratoren Primair Onderwijs 2018 en Voortgezet Onderwijs 2018 geeft inzicht in de benodigde investeringen voor de nieuwbouw van een school.

Gratis kostenconfigurators nieuwbouw en renovatie

VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO heeft actuele kostenconfigurators gepubliceerd voor nieuwbouw en voor renovatie en upgrading.

U kunt de gratis kostenconfigurators bij HEVO opvragen:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Overzicht mogelijkheden voor scholenbouw

Er is een praktisch instrument beschikbaar gekomen, dat snel inzichtelijk maakt wat er wel en niet gerealiseerd kan worden met de actuele normvergoedingen voor scholenbouw. Het gaat om de Nieuwbouwkostenconfigurator van HEVO Huisvestingsadvies, partner van VOS/ABB. 

Het instrument is er zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs en is gratis te downloaden. Het laat zien wat de effecten zijn van hogere kwaliteitseisen aan onderwijsgebouwen voor het normbudget. Daarmee is het een praktisch hulpmiddel voor scholen die het gesprek met de gemeente aangaan over de benodigde investeringen voor een nieuw te bouwen school.

Jaren tachtig
HEVO wijst erop dat het realiseren van duurzame en energie- en onderhoudsvriendelijke schoolgebouwen een steeds belangrijker maatschappelijk thema wordt. Deze wensen lopen echter niet synchroon met de normvergoedingen, die zijn gebaseerd op een sober en doelmatig niveau, vastgelegd in de jaren tachtig. Met deze vergoedingen kunnen scholen voldoen aan de minimale eisen van het destijds geldende Bouwbesluit. Dat Bouwbesluit is sindsdien verschillende keren aangepast, maar de normvergoedingen niet.

Het nieuwe instrument laat helder zien hoeveel de verschillende kwaliteitseisen kosten. De Nieuwbouwkostenconfiguratoren voor PO en VO zijn nu beschikbaar in de bijgewerkte editie 2016.

Meer informatie over de Nieuwbouwkostenconfigurator en aanvragen

 

Gratis bijeenkomsten over onderwijshuisvesting

Op maandag 2 maart zijn er bij VOS/ABB in Woerden twee bijeenkomsten over onderwijshuisvesting. De ochtend gaat over het primair onderwijs, de middag over het voortgezet onderwijs. De bijeenkomsten voor onderwijsbestuurders en -managers en specialisten op het gebied van onderwijshuisvesting worden georganiseerd door VOS/ABB in samenwerking met huisvestingspartner HEVO. 

Er zal worden ingegaan op de actuele vragen op het gebied van onderwijshuisvesting:

  • Bouwbesluit 2015: wat is er veranderd en wat betekent dit voor uw organisatie?
  • Zijn nieuwbouwprojecten nog wel haalbaar met de huidige budgetten?
  • Renovatiebeleid: wie betaalt wat?
  • Actuele ontwikkelingen reden voor strategisch huisvestingsbeleid?

Op verzoek van VOS/ABB verzorgen senior huisvestingsadviseurs Hans Heijltjes en Mireille Uhlenbusch van HEVO het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomsten.

De bijeenkomst voor het primair onderwijs wordt geleid door adviseur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB, de bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs staat onder leiding van VOS/ABB-adviseur Ronald Bloemers.

Wanneer en waar?

De ochtend vanaf 09.30 uur gaat over het primair onderwijs, de middag vanaf 13.30 uur over het voortgezet onderwijs. Een lunch is inbegrepen.

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon per bijeenkomst (btw-vrij).

Aanmelden
Als u naar een van de bijeenkomst wilt, kunt een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst huisvesting’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Veel geld besparen met integraal vastgoedbeheer

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u vele duizenden euro’s besparen met het integrale vastgoedbeheer door onze huisvestingspartner HEVO. Onderdeel van dit nieuwe ledenaanbod van VOS/ABB is een gratis gebouwenscan, waarbij wordt gelet op alle factoren die bepalend zijn voor een verantwoorde keuze voor bijvoorbeeld onderhoud of nieuwbouw.

Door het onderhoud slim te koppelen aan uw huisvestingsbeleid, kunt u desinvesteringen voorkomen en synergievoordelen behalen. VOS/ABB heeft hiervoor samen met huisvestingspartner HEVO een aantrekkelijk ledenaanbod ontwikkeld. Het aanbod is van toepassing op het primair onderwijs (doordecentralisatie!) en het voortgezet onderwijs.

Gratis gebouwenscan
Voor een goed onderhoudsbeleid kijkt HEVO verder dan alleen naar de bouwkundige en technische staat van het gebouw. Naast de onderdelen die bepalend zijn voor het meerjarenonderhoudsplan (MOP) wordt ook naar andere factoren gekeken, zoals het energiegebruik, onderwijskundige aspecten van het gebouw, de kwaliteit van het binnenmilieu (frisse lucht) en de veiligheid en de uitstraling van de school. Hiervoor heeft HEVO de integrale gebouwenscan ontwikkeld.

HEVO neemt in de integrale gebouwenscan alle facetten mee die van belang zijn voor een verantwoorde keuze voor bijvoorbeeld onderhoud of nieuwbouw. Zo kan het weggegooid geld zijn om de kozijnen te vervangen als het gebouw onderwijskundig ernstig verouderd is. Het kan dan beter zijn om te kiezen voor nieuwbouw en het onderhoud van het bestaande gebouw op een laag pitje te zetten. Op die manier kan het schoolbestuur veel geld besparen. Dat geld kan worden gebruikt voor goed onderwijs.

Hoeveel geld kunt u besparen?
De integrale scan ter waarde van 800 euro per gebouw die HEVO uitvoert, is voor VOS/ABB-leden gratis bij gebruikmaking van het integrale vastgoedbeheer van HEVO. Een gemiddeld schoolbestuur met 10 gebouwen dat kiest voor dit ledenaanbod, bespaart dus 8000 euro.

De deskundigen van HEVO bieden u als lid van VOS/ABB bovendien een gratis klankbordfunctie aan ter waarde van 2000 euro per jaar. HEVO ondersteunt schoolbesturen pro-actief. Er is altijd een vast aanspreekpunt voor het onderhoudsbeheer. Ieder kwartaal voert HEVO met de school/het bestuur een voortgangsgesprek over onder andere beleidsmatige veranderingen, slimme alternatieven en mogelijkheden tot energiebesparing.

Daarnaast geeft HEVO aan leden van VOS/ABB 20 procent korting op de begeleiding door een adviseur. Deze treedt als accountmanager/sparringpartner op voor het bestuur. Dat is buitengewoon handig, vooral ook als u aanvullende zelfstandige projecten wilt laten uitvoeren, zoals renovatie, nieuwbouw, investeringen voor een gezond binnenklimaat en eventuele haalbaarheidsonderzoeken.

Met het integrale vastgoedbeheer neemt HEVO u alle zorgen op huisvestingsgebied uit handen. Ook daarmee bespaart u veel tijd en dus geld. U hoeft zich niet meer druk te maken om huisvestingszaken, zodat u zich met uw onderwijsorganisatie kunt blijven richten op uw core business, namelijk het primaire proces.

Meer informatie
Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met senior adviseur Hans Heijltjes van HEVO (meld dat uw organisatie lid is van VOS/ABB!):
06-23340358, hans.heijltjes@hevo.nl

Voor specifieke vragen over het onderhoudsmanagement van HEVO kunt u bellen of mailen met senior adviseur Jean-Marc Vloemans:
06-53721136, jeanmarc.vloemans@hevo.nl

Als u liever eerst contact opneemt met VOS/ABB over het ledenaanbod, kunt u terecht bij onze Helpdesk:
0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

HEVO is huisvestingspartner van VOS/ABB. De Helpdesk van VOS/ABB maakt voor advies over huisvestingskwesties gebruik van de expertise van HEVO.

Gratis inspiratiebijeenkomst over toekomst scholenbouw

VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO houdt op 9 april in Nijmegen een bijeenkomst over de toekomst van de scholenbouw in het primair onderwijs. Deelname is gratis.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst in brede school Prins Maurits in Nijmegen laten HEVO en het schoolbestuur Conexus twee voorbeelden zien van het MIJNschool-concept. Ook komt de aanpak van Kindcentrum De Verwondering in Nijmegen aan bod. Het hoogste punt van dit complex in aanbouw werd onlangs bereikt.

Onder leiding van Toine Janssen, lid van het college van bestuur van Conexus, wordt met scholen, schoolbesturen en gemeenten gediscussieerd over de toekomst van de scholenbouw in het primair onderwijs. Daarnaast krijgt u een rondleiding door het nieuwe gebouw van brede school Prins Maurits en hoort u over de ontwikkeling hiervan.

Meer informatie staat in de brochure.

Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.

Slimme opties met huisvestingsgeld

Door slim te investeren is er in het voortgezet onderwijs veel mogelijk met de zogenoemde Buma-gelden. Als u daar meer over wilt weten, kunt op 2 april naar een gratis bijeenkomst van VOS/ABB en onderwijshuisvestingspartner HEVO. 

Het gaat om het geld voor onderwijshuisvesting, dat als gevolg van de motie van CDA’er Sybrand van Haersma Buma uit 2011 wordt uitgekeerd aan de scholen. Voor het voortgezet onderwijs is het in totaal 109 miljoen euro. Dit is geld dat gemeenten eerder voor onderwijshuisvesting kregen. Het komt nu in de lumpsumvergoeding.

Op de twee bijeenkomsten die VOS/ABB organiseert in samenwerking met partnerorganisatie HEVO, gaat het over de opties die er zijn om deze Buma-gelden optimaal te investeren. Het belang van een goed strategisch huisvestingsbeleid komt aan bod, evenals tips voor energiebesparing.

De bijeenkomst op 2 april van 09.30 tot 12 uur met aansluitend een (eenvoudige) lunch is bij VOS/ABB in Woerden. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.

Aanmelden kan online via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en of u alleen komt of met (een) collega(‘s).

Het is mogelijk uw eigen actuele huisvestingsvragen op de agenda van deze bijeenkomst te zetten. Stuur daarvoor vóór 1 april een mailtje naar Hans Heijltjes van HEVO: hans.heijltjes@hevo.nl.

 

 

Gratis symposium over duurzaam bouwen

VOS/ABB huisvestingspartner HEVO organiseert een symposium over duurzaam bouwen. Het symposium is op 28 november in het openbare Lyceum Schravenlant in Schiedam. Deelname is gratis.

De realisatie van scholen in het voortgezet onderwijs is in Nederland formeel geregeld met een taakverdeling tussen scholen, gemeenten en private partijen. Er wordt veel gesproken over de beperkingen van regelgeving omtrent scholenbouw met als gevolg dat onderwijshuisvesting nog maar weinig duurzaam is, zo meldt HEVO.

Het in september in gebruik genomen nieuwe schoolgebouw van het openbare Lyceum Schravenlant in Schiedam bewijst volgens HEVO dat een succesvolle samenwerking tussen partijen duurzame meerwaarde creëert. Het is de eerste CO2-neutrale school in Nederland die volledig volgens de filosofie van cradle to cradle is gerealiseerd.

Door gezamenlijk een droom te visualiseren en deze voortdurend na te blijven streven, zo stelt HEVO, ontstaat er extra kwaliteit. De focus op de totale levensduur speelt hierin een hoofdrol. Onder andere het financieringsarrangement tussen school en gemeente bleek voor de realisatie van Lyceum Schravenlant de cruciale factor.

Het symposium is op donderdag 28 november van 13.30 tot 17.30 uur in Lyceum Schravenlant in Schiedam. HEVO werkt voor het symposium samen met LIAG architecten en bouwadviseurs, Vintis installatieadviseurs en de gemeente Schiedam.

Aanmelden kan via www.hevo.nl/schravenlant.

Ga voor meer informatie naar de online brochure.

In het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs staat een reportage over het nieuwe gebouw van Lyceum Schravenlant.

Doordecentralisatie: nog plek in Den Bosch en Amersfoort

U kunt zich nog aanmelden voor een van de gratis bijeenkomsten over doordecentralisatie in het primair onderwijs op 29 oktober in Den Bosch en op 5 november in Amersfoort. De eerdere bijeenkomsten in Woerden en Assen waren snel vol, dus wacht niet te lang! VOS/ABB werkt voor deze bijeenkomsten samen met huisvestingspartner Hevo.

Er is een wetsvoorstel waarin het voornemen wordt uitgesproken de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen in het primair onderwijs van de gemeente naar de schoolbesturen over te hevelen.

Adviesbureau Hevo, waarmee VOS/ABB op het gebied van onderwijshuisvesting samenwerkt, weet precies wat de kansen en de risico’s van doordecentralisatie zijn. De grote vraag is of de schoolbesturen in de nieuwe situatie financieel voldoende armslag zullen hebben om het buitenonderhoud aan te kunnen. Het risico is groot dat dit niet gaat lukken vanwege kostbare onderwijskundige vernieuwingen en leegstand als gevolg van dalende leerlingenaantallen.

Voor VOS/ABB-leden gratis!
Op dinsdag 29 oktober van 09.30 tot 12.00 uur is er een bijeenkomst in het kantoor van Hevo in Den Bosch en op dinsdag 5 november – zelfde tijd – in MFA De Bron (waarin obs Atlantis zit) in Amersfoort.
Na afloop is er een (eenvoudige) lunch. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

U kunt zich voor een van de bijeenkomsten per e-mail aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst doordecentralisatie’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en of u naar de bijeenkomst in Den Bosch of Amersfoort wilt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Besturen komen steeds meer tekort op exploitatie

Senior adviseur Hans Heijltjes van VOS/ABB’s onderwijshuisvestingspartner Hevo heeft een analyse gemaakt van de structureel tekortschietende exploitatievergoedingen in het primair onderwijs. 

Bij de Helpdesk van VOS/ABB komen steeds meer vragen en signalen binnen over problemen die schoolbesturen ervaren om de exploitatiekosten van schoolgebouwen binnen de perken te kunnen houden. Dit probleem is het gevolg van een combinatie van de structureel te lage exploitatievergoedingen en stijgende kosten. Hans Heijltjes laat in zijn analyse zien hoe alarmerend het probleem al is en dat het almaar groter groot.

VOS/ABB dringt er bij de PO-Raad op aan om deze kwestie samen met de overige besturenorganisaties stevig onder de aandacht te brengen van de politiek.

VOS/ABB organiseert met adviesbureau Hevo een bijeenkomst over de doordecentralisatie van het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Deelname aan de bijeenkomst op 3 oktober in Woerden is gratis voor leden van VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gratis tool voor kostenberekening nieuwbouw

Het instrument is bruikbaar voor zowel het primair  als voortgezet onderwijs. De tool maakt inzichtelijk wat de effecten zijn van hogere kwaliteitseisen voor onderwijsgebouwen en wat de invloed is van de marktwerking op het normbudget. HEVO stelt de Nieuwbouwkosten Configurator gratis ter beschikking aan gemeenten en schoolbestuurders.

Ontoereikende normbudgetten
Onderwijsinstellingen in het PO en VO krijgen voor nieuwbouw een zogenoemd normbudget van de gemeente. De hoogte van deze vergoeding zou voldoende moeten zijn voor een sober en doelmatig onderkomen. In de praktijk blijkt echter dat deze normvergoeding niet toereikend is om te voldoen aan de aangescherpte regels in het Bouwbesluit.

Daarnaast willen gemeenten en schoolbestuurders vaker duurzame, energie- en onderhoudsvriendelijke schoolgebouwen. Hans Heijltjes, senior-adviseur bij HEVO: ‘Om een duurzaam schoolgebouw te realiseren en de exploitatiekosten daarvan over een gebruiksperiode van minimaal 40 jaar te kunnen beperken, is een ander investeringsniveau noodzakelijk dan de normvergoeding. De Nieuwbouwkosten Configurator laat vooraf zien hoeveel budget écht noodzakelijk is om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren’.

Luchtkasteel
Heijltjes: ‘Net zoals bij de keuze voor een nieuwe auto, geeft de Nieuwbouwkosten Configurator weer wat de kosten zijn van extra opties bovenop de ‘kale basisuitvoering’. Gemeenten en besturen hebben dan meteen een realistisch beeld en hoeven achteraf geen concessies te doen. Dit instrument laat zien of een droom verwezenlijkt kan worden of dat het een luchtkasteel is.’

Direct naar de Nieuwbouwkosten Configurator

Benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten scholen

VOSABB-partner Hevo voert dit onderzoek uit in het primair- en voortgezet onderwijs. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen automatisch de onderzoeksrapportage, waarin gegevens anoniem zijn opgenomen.

Een eerder – in 2007 – uitgevoerd onderzoek in het primair- en voortgezet onderwijs heeft aangetoond dat het veel scholen niet lukt om een sluitende materiële exploitatie te krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft dit onderzoek integraal opgenomen in het handboek Onderwijshuisvesting.

Om conclusies te kunnen trekken voor het hele onderwijs is het essentieel dat breed uitgevoerd Benchmarkonderzoek jaarlijks de exploitatiekosten voor het primair en voortgezet onderwijs in kaart brengt. Inmiddels hebben 55 po-scholen en 35 vo-scholen de gegevens ingediend. Een grotere deelname is echter noodzakelijk voor een betrouwbaar eindresultaat. Daarom worden schoolbesturen nu uitdrukkelijk uitgenodigd alsnog mee te doen. Deelname kan nog tot eind september 2009.

Geef uw school op via een e-mail naar info@hevo.nl. U ontvangt vervolgens het digitaal invulformulier. Neem voor meer informatie contact op met Willem-Jan Adriaanssen, marktdomeinleider po/vo bij Hevo, tel 073-6409511.

Kringgesprekken over onderwijshuisvesting

Het Kringgesprek Benchmark Exploitatiekosten op 6 maart vindt plaats in de nieuwe Praktijkschool van het Tendercollege in Heemskerk, van 10.30 tot 14.15 uur, inclusief lunch. Willem-Jan Adriaansen, marktdomeinleider po/vo bij Hevo, verzorgt dan een presentatie over het benchmarkonderzoek exploitatiekosten. De resultaten van dit door Hevo opgezette benchmarkonderzoek naar de exploitatiekosten van het VO, gerelateerd aan het brutovloeroppervlak en het aantal leerlingen, maken het mogelijk de gebouwgebonden exploitatiekosten van scholen met elkaar te vergelijken. Na de presentatie ontvangt u een gratis exemplaar van het benchmarkonderzoek.

Hans Heijltjes, huisvestingsadviseur. presenteert vervolgens de Exploitatie Optimizer. Dit is een soort checklist voor de ontwerp- en uitvoeringsfase van renovatie en nieuwbouw om bij iedere keuze voor bijvoorbeeld materialen of voorzieningen, gestructureerd een exploitatie-afweging (schoonmaakonderhoud, technisch onderhoud en energiekosten) te kunnen maken. Ook van de Exploitatie Optimizer ontvangt u een gratis exemplaar.

Op 23 april is de locatie van het Kringgesprek Strategisch Vastgoedadvies  
het onlangs volledig gemoderniseerde Lingecollege te Tiel. Ook deze bijeenkomst duurt van 10.30 uur tot 14.15 uur. Doelgroep: VO-scholen, VO-schoolbesturen, MBO-instellingen en gemeenten. Op deze bijeenkomst geeft Willem-Jan Adriaanssen, een toelichting op strategisch vastgoedbeleid, en spreekt Hans Heijltjes over: ‘Wat levert een vastgoedscan aan strategisch waardevolle informatie over de gebouwenvoorraad?’ 

Informatie en inschrijven kan via een mailtje naar info@hevo.nl. Kijk ook op www.hevo.nl.