Feest in Hoog-Keppel: fusie afgeblazen, school blijft open

De laatste schooldag voor de zomervakantie wordt in openbare basisschool De Bongerd in het Gelderse dorp Hoog-Keppel een feest: de omstreden fusie per 1 augustus aanstaande met OBS De Woordhof in Hummelo is definitief van de baan. 

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS oordeelde onlangs dat de medezeggenschapsraad terecht niet had ingestemd met het fusieplan, omdat het bestuur van Stichting IJsselgraaf er geen financiële, organisatorische en onderwijskundige argumenten voor kon aanvoeren.

Het bestuur en de MR van De Bongerd hebben deze week naar aanleiding van deze uitspraak een convenant ondertekend, waarin beide partijen het behoud van de school bekrachtigen.

In het convenant zijn ook gezamenlijke afspraken opgenomen over een constructieve samenwerking en een nieuwe impuls voor de school. Zo blijft de school komend schooljaar werken met vier groepen en ontwikkelen het bestuur en de MR een duurzaam onderwijsmodel. Verder zal de MR deel uitmaken van de selectiecommissie voor nieuw personeel.

Om het behoud van de school te vieren is aanstaande vrijdag 11 juli vanaf 17 uur iedereen welkom tijdens een feestelijke inloop aan de Schoolstraat 1 in Hoog-Keppel.

MR houdt fusie openbare basisscholen tegen

De medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Bongerd in het Gelderse dorp Hoog-Keppel heeft terecht niet ingestemd met een voorgenomen fusie. Dat is het oordeel van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Stichting IJsselgraaf wil de school laten samengaan met obs De Woordhof in het nabijgelegen dorp Hummelo. Dat heeft te maken met het feit dat een nieuw schoolgebouw in dat dorp voor een deel leegstaat.

De MR wilde hierin niet meegaan, omdat het bestuur volgens de ouders geen financiële, organisatorische en onderwijskundige argumenten kon aanvoeren voor een fusie. Het is niet zo dat obs De Bongerd zodanig krimpt dat de school onder de opheffingsnorm komt. De kwestie werd voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

Die oordeelt dat de MR terecht niet heeft ingestemd met de voorgenomen fusie, omdat de noodzakelijke argumenten er inderdaad niet zijn.

‘Op grond van bovenstaande overwegingen oordeel de Commissie dat de MR in redelijkheid instemming heeft kunnen onthouden aan het voorgenomen besluit tot fusie (…) en dat er geen sprake is van bepaalde zwaarwegende omstandigheden die het voorstel van het bevoegd gezag rechtvaardigen’, zo staat in het oordeel.

De voorgenomen fusie van obs De Bongerd en obs De Woordhof per 1 augustus 2014, waarvoor de instemming van medezeggenschapsraad nodig is, is nu van de baan.

Goede begeleiding!
De kwestie benadrukt dat een goede begeleiding van voorgenomen fusies van scholen voor alle betrokken partijen van doorslaggevend belang is.

VOS/ABB kan die begeleiding bieden. U kunt hierover contact opnemen met senior beleidsmedewerker Hans Teegelbeckers: 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl.

U kunt ook contact opnemen met onze Helpdesk: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl