Laatste plaatsen kinderconferentie

Er is nog plaats op de kinderconferentie van HopeXXL op 20 maart in Den Haag, die openstaat voor leerlingenraden in het basisonderwijs. Het wordt een heel bijzondere dag voor kinderen uit groep 7 of 8.

De kinderconferentie staat dit jaar in het teken van de kinderrechten, net als de actie School!Week, die van 16 tot 20 maart wordt gehouden in het openbaar onderwijs. De kinderconferentie is dan ook een van de hoogtepunten van de School!Week. Elk jaar wordt hier door kinderen beraadslaagd en gedebatteerd over belangrijke onderwerpen, zoals oorlog en vrede, economie en cultuur. Dat zijn zaken, waar kinderen wel degelijk een mening over hebben.

‘Ervaringsreis’
Dit jaar is de kinderconferentie in het Humanity House. Daar maken de kinderen een ‘ervaringsreis’, waarin ze ervaren hoe het is om te moeten overleven in een gebied waar oorlog heerst of een ramp heeft plaatsgevonden. In duo’s maken de kinderen een ‘reis’ door dit museum, ze kruipen even in de huid van een vluchteling. Een ander programmapunt is een workshop over kinderrechten, verzorgd door Unicef. Ten slotte mogen de deelnemertjes als Hope XXL-reporter aan de slag gaan om een eigen verslag te maken.

De ontvangst is ’s ochtends om 9.45 uur, en het programma duurt tot 15 uur, inclusief een gratis lunch. Tientallen kinderen hebben zich al ingeschreven, maar er zijn nog wat plaatsen over. Een geweldige kans op een unieke levenservaring.

U kunt leerlingen inschrijven door een mailtje te sturen aan ikbenwelkom@vosabb.nl onder vermelding van kinderconferentie.
Meer informatie.
Bekijk ook de foto’s van de kinderconferentie of kindersummit van vorig jaar, of bel naar Marleen Lammers van VOS/ABB, 0348-405200.

 

 

In School!Week gratis naar kinderconferentie HOPE XXL

In de School!Week 2015 van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wordt in Den Haag voor de vierde keer de kinderconferentie HOPE XXL gehouden. Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 90 leerlingen aan deelnemen.

Basisschoolleerlingen uit groep 7 of 8 uit de leerlingenraad zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de kinderconferentie. Deelnemers kunnen in workshops meedenken over thema’s die van belang zijn voor een betere wereld, zoals kinderrechten, oorlog en vrede, economie en cultuur.

Deelname is gratis (inclusief lunch). Download de uitnodiging.

Aanmelden kan online via ikbenwelkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Kinderconferentie’.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, ikbenwelkom@vosabb.nl 

Jozias van Aartsen bij Kindersummit in School!Week

Leerlingen van openbare basisscholen uit heel Nederland nemen op 21 maart deel aan de Kindersummit in het Museon. De conferentie wordt bijgewoond door onder anderen burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag en de Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven.

De conferentie vindt plaats vlak voor de start van de Nuclear Security Summit 2014 op 24 en 25 maart. Er komen dan in Den Haag 58 wereldleiders bijeen. Zij willen met elkaar concrete afspraken maken om nucleair terrorisme te voorkomen.

Tijdens verschillende workshops van de Kindersummit werken de deelnemers aan belangrijke thema’s van het jongereninitiatief HOPE XXL, zoals vrede, duurzaamheid en internationale samenwerking.

Niet alleen leerlingen van basisscholen, ook leden van de kindergemeenteraden van Maassluis en Schiedam nemen deel aan de summit in het Museon. Ze worden begeleid door HOPE XXL, dat een manifest met de visie van jongeren op de toekomst wil voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

De Kindersummit maakt deel uit van de School!Week, de landelijke campagneweek van 17 tot en met 21 maart waarmee VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs op de kaart zetten.

De summit wordt gehouden op vrijdag 21 maart van 10 tot 14 uur. Onderdeel van het programma is de opening door de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen van het Vredesplein, een nieuwe tentoonstelling van het Museon. Ook de Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven levert een bijdrage aan de Kindersummit.

Er is voor kinderen een boekje met informatie over HOPE XXL uitgebracht.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Gratis naar Museon: Kindersummit HOPE XXL jr

In de School!Week 2014 wordt in Den Haag voor de derde keer de HOPE XXL Junior-conferentie gehouden. Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 100 leerlingen aan deelnemen.

Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool die in een leerlingenraad zitten, zijn uitgenodigd om op 21 maart in het Museon in Den Haag tijdens de Kindersummit mee te denken over belangrijke thema’s van HOPE XXL, zoals vrede, vrijheid en duurzaamheid. De bijeenkomst is onderdeel van de School!Week 2014, waarin VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs op de kaart zetten.

De conferentie op vrijdag 21 maart duurt van 10 tot circa 14 uur. Onderdeel van het programma is de opening van het Vredesplein, een nieuwe tentoonstelling van het Museon. Aansluitend aan de conferentie mogen de deelnemers en hun begeleiders het Museon bezoeken.

Deelname aan de conferentie gratis. Vervoer van en naar het Museon is voor eigen rekening. Er kunnen maximaal 100 leerlingen deelnemen aan de conferentie.

Het online aanmeldingsformulier staat op www.openbaaronderwijs.nu.

Er is voor kinderen een boekje uitgebracht met informatie over HOPE XXL.

Kinderconferentie voor duurzame en veilige wereld

Op de laatste dag van de School!Week 2013 is in Madurodam een kinderconferentie gehouden voor een duurzame, veilige en vrije wereld. De conferentie was georganiseerd door VOS/ABB en jongereninitiatief HOPE XXL.

De conferentie in het miniatuurstadje in Den Haag werd bijgewoond door ongeveer 100 leerlingen uit het hele land. De scholen die zich voor de kinderconferentie hadden opgegeven, zijn De Trinoom in Barendrecht, Het Volle Leven in Den Haag, De Engelenberg in Kampen en De Kring in Woerden. Ook nam de Kinderraad van de gemeente Maassluis aan de conferentie deel. Deze raad bestaat uit twintig kinderen van tien basisscholen in Maassluis.

De 11-jarige Gijs Otter uit groep 7 van openbare basisschool De Engelenberg in Kampen hield een inspirerende speech, waarin hij de wereldleiders opriep om minder bezig te zijn met geld en macht en meer te denken aan de toekomst van de wereld van hun kinderen en kleinkinderen. De eveneens 11-jarige Elke Olding uit groep 8 van basisschool De Trinoom in Bergambacht hield ook een toespraak. Zij staat op de website van HOPE XXL met een oproep om mee te denken over een betere wereld. Tijdens de kinderconferentie waren verschillende workshops, waarin de deelnemers met elkaar discussieerden over thema’s als respect, duurzaamheid en economie.

In 2012 organiseerden VOS/ABB en HOPE XXL de kinderconferentie voor het eerst. Dat was toen op de Euromast. Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Op de website van HOPE XXL staat een fotoalbum van de Kinderconferentie in Madurodam.