Kostenconfigurator nieuwbouw 2024 – PO/VO

Onze huisvestingspartner HEVO heeft de kostenconfigurator nieuwbouw geactualiseerd. Met deze gratis tool kunt u de kosten van nieuwbouw en diverse investeringen in schoolgebouwen voor primair, voortgezet of (voortgezet) speciaal onderwijs berekenen. Het is mogelijk om...

Sectorrapportage primair onderwijs 2023 – PO

De PO-Raad heeft de Sectorrapportage primair onderwijs 2023 gepubliceerd. Hierin geeft de sectororganisatie op basis van cijfers en feiten aan hoe het op verschillende terreinen met het primair onderwijs is gesteld. De sectorrapportage gaat onder andere over...

Realiseren goede huisvesting steeds lastiger – PO/VO

Goede onderwijshuisvesting staat steeds verder onder druk. Wat zijn daarvan de oorzaken? Onze huisvestingspartner HEVO heeft het op een rijtje gezet. In 2021 signaleerde HEVO al dat er een forse achterstand is in de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Toen werd de...