Peuterspeelzalen nodig in AZC

Er moeten peuterspeelzalen komen in asielzoekerscentra om te voorkomen dat de peuters die daar zitten straks met een grote taalachterstand aan de basisschool beginnen. Dat zeggen de PO-raad en de MOgroep (brancheorganisatie van peuterspeelzalen) vandaag in dagblad AD. 

Kinderen van asielzoekers die ouder zijn dan 4 jaar gaan naar basisscholen, maar voor de jongere kinderen is weinig geregeld. Die moeten het volgens de brancheorganisaties vaak doen met een lokaal waar ze af en toe kunnen spelen. Dat noemen de organisaties een gemiste kans. Wat peuters nodig hebben is structuur, veiligheid, en een aanbod van een basiswoordenschat door het werken met thema’s, vaste formuleringen, pictogrammen en liedjes.

Inventarisatie
Uit een eerdere inventarisatie van advies- en onderzoeksbureau Sardes in 42 gemeenten met een asielzoekerscentrum, bleek dat er slechts 16 een professioneel aanbod voor peuters hebben. Tegelijkertijd kwam naar voren dat bijna alle gemeenten dit wel wenselijk vinden. Maar door het ontbreken van budget, landelijke wet- en regelgeving en geschikte partners in de kinderopvang is het voor de meerderheid van de gemeenten met een AZC (nog) niet mogelijk een goed aanbod te ontwikkelen.

Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) richt in de opvangcentra wel een speelruimte in voor de kinderen. ‘Maar peuterspeelzalen zijn een gemeentelijke aangelegenheid’, zegt woordvoerder Caroline van Dullemen in dagblad AD.  Sardes wil samen met de organisaties gaan werken aan ondersteuning van gemeenten en kinderopvang, deskundigheidsbevordering van beroepskrachten en duidelijkheid over wet- en regelgeving.

Achterstandsgelden
De gemeenten zouden de peuteropvang moeten betalen met het geld dat ze krijgen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Vooral kleine gemeenten kunnen die kosten niet opbrengen. De vluchtelingen staan niet ingeschreven in de basisadministratie waardoor de gemeenten geen extra geld krijgen voor de kinderen. Ook kunnen de ouders geen eigen bijdrage betalen.

De MOgroep zegt in dagblad AD dat de overheid meer geld zou moeten uittrekken voor de professionele opvang van de peuters. Het hangt volgens de organisatie nu af van de financiële situatie van de gemeente. Volgens een schatting van Sardes is er in totaal 6 miljoen euro nodig om de peuters in asielzoekerscentra professionele vroeg- en voorschoolse educatie te bieden.

Veel Syrische peuters
In de asielzoekerscentra zitten relatief veel Syrische peuters. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berichtte deze week dat 9 procent van de Syrische immigranten tussen de 0 en 5 jaar is. Bij andere groepen ligt dat cijfer rond de 5 procent.

 

Veel jonge kinderen onder Syrische vluchtelingen

Er zijn relatief veel gezinnen met jonge kinderen onder de Syrische vluchtelingen die de laatste twee jaar officieel in Nederland zijn komen wonen. Bijna 40 procent van de Syrische immigranten is jonger dan 18 jaar. Ter vergelijking: bij andere allochtone immigranten is dat gemiddeld maar 17 procent.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt. Volgens CBS zijn in 2014 en 2015 29.000 Syriërs ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.  Over immigranten die (nog) niet zijn ingeschreven bij een gemeente is minder bekend. Deze groep blijft bij de cijfers van CBS dan ook buiten beschouwing.

Van de op 1 januari 2016 in Nederland aanwezige Syriërs maakten er 44.000 officieel deel uit van de Nederlandse bevolking. Van hen zijn er 29.000 in de laatste twee jaar binnengekomen, naast 5.000  Eritreërs en 4.000 Ethiopiërs. De leeftijdsopbouw van deze groepen verschilt sterk van elkaar. Bij de Syriërs is 13,6 procent van de immigranten tussen de 5 en 10 jaar oud en 9 procent is 0 tot 5 jaar. Bij andere groepen liggen die cijfers rond de 5 procent. Onder die immigranten zijn vooral veel mensen van 20 tot 30 jaar. De Syriërs leven veel vaker in gezinsverband en zij hebben dus vaak jonge kinderen onder de 10 jaar. Er zijn in alle groepen heel weinig immigranten van 60 jaar of ouder.

In totaal zijn de laatste twee jaar 306.000 immigranten naar Nederland gekomen. Voor een belangrijk deel zijn dit arbeidsmigranten, met Polen als grootste groep.

Bekijk hier de grafiek van leeftijdsopbouw van immigranten in Nederland