Er zijn relatief veel gezinnen met jonge kinderen onder de Syrische vluchtelingen die de laatste twee jaar officieel in Nederland zijn komen wonen. Bijna 40 procent van de Syrische immigranten is jonger dan 18 jaar. Ter vergelijking: bij andere allochtone immigranten is dat gemiddeld maar 17 procent.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt. Volgens CBS zijn in 2014 en 2015 29.000 Syriërs ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.  Over immigranten die (nog) niet zijn ingeschreven bij een gemeente is minder bekend. Deze groep blijft bij de cijfers van CBS dan ook buiten beschouwing.

Van de op 1 januari 2016 in Nederland aanwezige Syriërs maakten er 44.000 officieel deel uit van de Nederlandse bevolking. Van hen zijn er 29.000 in de laatste twee jaar binnengekomen, naast 5.000  Eritreërs en 4.000 Ethiopiërs. De leeftijdsopbouw van deze groepen verschilt sterk van elkaar. Bij de Syriërs is 13,6 procent van de immigranten tussen de 5 en 10 jaar oud en 9 procent is 0 tot 5 jaar. Bij andere groepen liggen die cijfers rond de 5 procent. Onder die immigranten zijn vooral veel mensen van 20 tot 30 jaar. De Syriërs leven veel vaker in gezinsverband en zij hebben dus vaak jonge kinderen onder de 10 jaar. Er zijn in alle groepen heel weinig immigranten van 60 jaar of ouder.

In totaal zijn de laatste twee jaar 306.000 immigranten naar Nederland gekomen. Voor een belangrijk deel zijn dit arbeidsmigranten, met Polen als grootste groep.

Bekijk hier de grafiek van leeftijdsopbouw van immigranten in Nederland

 

Deel dit bericht: