Schoolvoorbeeld van inclusief onderwijs – PO/VO

Het openbare Vathorst College in Amersfoort biedt lichamelijk beperkte en langdurig zieke leerlingen alle denkbare ondersteuning om hun diploma te halen. In het komende meinummer van het VOS/ABB-magazine Naar School staat hierover een inspirerend artikel. In Naar...

Meer mogelijkheden inclusief onderwijs – PO/VO

Het ministerie van OCW komt naar verwachting nog voor de zomer met een regeling die scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs meer mogelijkheden zal bieden om met inclusief onderwijs te experimenteren. Onder de nieuwe regeling kan ook een deel van de...

Conferentie ‘Bouwen aan inclusiever onderwijs’- PO/VO

Op 12 juni is in Bussum de conferentie Bouwen aan Inclusiever Onderwijs. Deze conferentie wordt georganiseerd door het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: Actuele informatie over het...

‘Inclusief onderwijs begint bij de scholen’ – PO/VO

De route naar inclusief onderwijs is voor iedere school en regio anders, maar er valt veel van elkaar te leren. Dolf van Veen is een van de drijvende krachten achter het mede door VOS/ABB geïnitieerde Platform Naar Inclusiever Onderwijs. ‘Het belangrijkste is...

Documentaire over inclusiever onderwijs – PO/VO

Het mede door VOS/ABB opgerichte platform Naar Inclusiever Onderwijs heeft de documentaire Revolutie of Evolutie online gezet. De première van deze documentaire was op de drukbezochte jaarconferentie van het platform op 14 juni in ’t Spant in Bussum. De...