Alle kinderen samen naar school? – PO/VO

Wat doe je als school voor leerlingen die niet zonder meer aan het regulier onderwijs kunnen meedoen? Magazine Naar School van VOS/ABB sprak met twee scholen die op verschillende manieren passend onderwijs bieden. Het openbare Schoonhovens College zette een eigen...

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs – PO/VO

Op 14 juni is de jaarlijkse conferentie van het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs. De conferentie wordt gehouden in theater en congrescentrum Spant! in Bussum. De aandacht gaat dit keer specifiek uit naar de uitvoeringspraktijk in de...

Wiersma mikt op inclusief onderwijs in 2035 – PO/VO

Het is de ambitie om in 2035 inclusief onderwijs in te voeren. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in het document Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voorwaarde is wel, zo benadrukt hij, dat de...