Het ministerie van OCW komt naar verwachting nog voor de zomer met een regeling die scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs meer mogelijkheden zal bieden om met inclusief onderwijs te experimenteren.

Onder de nieuwe regeling kan ook een deel van de leerlingen van een school of vestiging voor (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs naar school in het regulier onderwijs. In de huidige regeling is dit alleen mogelijk voor álle leerlingen van een school of vestiging.

De nieuwe regeling zal het ook mogelijk om op kleinere schaal samen te werken. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit het gespecialiseerd onderwijs een ondersteuningsklas in te richten op een reguliere school.

De regeling is nu nog in de maak. Publicatie wordt voor de zomer verwacht.

Deel dit bericht: