Inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft de inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid gepubliceerd. Deze bundel is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, teamleiders en HR-medewerkers. In de bundel staan tips en handreikingen over onder andere de begeleiding van...