Congres over wet- en regelgeving in onderwijspraktijk

Op 14 januari is er in Amersfoort een congres over wet- en regelgeving in de onderwijspraktijk. HRM-adviseur Ivo Israel van VOS/ABB werkt hieraan mee. Hij zal ingaan op het lerarentekort en gedoogconstructies.

Israel zal laten zien hoe keuzes om de formatie rond te krijgen zich verhouden tot wet- en regelgeving. Daarbij zal hij de rol van de Inspectie van het Onderwijs belichten. Ook zal hij een toelichting geven op wie er wel en niet voor de klas mogen.

Andere sprekers op dit congres zijn bijzonder hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman van de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-VOS/ABB’er Henk Keesenberg en de advocaten Rolf Bindels, Carola Meyer-de Swaan en Danny Vesters.

Het congres is op dinsdag 14 januari van 09.45 tot 15.30 uur in NH Amersfoort (vlak bij het station Amersfoort Centraal)

Lees meer…

Stappenplan voor invoering werkverdelingsplan

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB en HRM-specialist Ivo Israel hebben een toelichting met stappenplan geschreven voor de invoering van het werkverdelingsplan in het primair onderwijs.

Op 1 augustus 2019 maakt hoofdstuk 2 van de cao plaats voor een nieuw hoofdstuk. Vanaf dan wordt het taakbeleid niet meer op bestuursniveau, maar op schoolniveau vastgesteld in het werkverdelingsplan.

Dit plan regelt niet alleen de onderlinge taakverdeling en verhouding tussen lesgevende en overige taken, maar ook de werktijden- en pauzeregeling. Het team, de schoolleider en de PMR hebben bevoegdheden ten aanzien van de vaststelling ervan.

Toelichting en stappenplan

De toelichting bestaat uit een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsplan. Er zit een voorbeeld-memo bij voor het personeel en ook een vragenlijst voor de schoolleider ten behoeve van het overleg met het team, een tijdlijn en een format voor het opstellen van het werkverdelingsplan.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl