AIVD slaat alarm over naschoolse islamlessen

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt voor toenemende invloed van de radicale islam op het onderwijs.

In het jaarverslag van de AIVD staat dat ‘radicaalislamitische aanjagers zich sterk weten te positioneren binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims’. De geheime dienst noemt hierbij naschoolse lessen in Arabisch en de islam.

‘Ook voor leerlingen met een gematigde achtergrond zijn dergelijke onderwijsprogramma’s aantrekkelijk. Dit komt mede doordat voor hen vaak weinig of geen goede alternatieven voor naschools islamitisch onderwijs beschikbaar zijn’, zo meldt de AIVD.

Naschoolse lessen in Arabisch en de islam kunnen volgens de AIVD kinderen en jongvolwassenen ‘vervreemden van de samenleving’ en ‘mogelijk belemmeren (…) in hun deelname aan de maatschappij’. Dit wordt veroorzaakt door ‘de onverdraagzame en antidemocratische denkbeelden van de initiatiefnemers’.

Dit kan volgens de AIVD ‘de sociale cohesie onder druk zetten en daarmee de democratische rechtsorde ondergraven’.

Lees meer…

Hoe herkent u radicalisering en wat doet u ertegen?

Er is een nieuwe online tool beschikbaar om radicalisering te voorkomen en aan te pakken. Ook scholen kunnen gebruikmaken van deze tool, die is ontwikkeld door het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De tool helpt gebeurtenissen te herkennen die tot radicalisering kunnen leiden en geeft hen tips en adviezen over wat u in die gevallen kunt doen.

Ga naar de onlnie tool

Jihad-expert legt verband met gefeminiseerd onderwijs

De Oostenrijkse jihad-expert Thomas Schmidinger legt in NRC Handelsblad een verband tussen jihadisme en het geringe aantal mannen in het onderwijs.

Schmidinger stelt dat jongeren die zich door de gewelddadige islamitische jihad aangetrokken voelen vaak jonge mannen zijn die hun plek in onze samenleving niet vinden en op zoek zijn naar hun identiteit.

Een terugkerend element is volgens hem de afwezigheid van een vaderfiguur. ‘Velen zoeken een mannelijk rolmodel. Thuis is die er niet. En ons onderwijs feminiseert door de lage salarissen zo, dat daar ook steeds minder mannen werken.’

Lees meer…

Schoolcomputer geeft jihad-alert

Stichting Importunus ontwikkelt software waarmee scholen kunnen controleren of leerlingen op de computer zoektermen  gebruiken die te maken hebben met islamitische radicalisering.

De speciale software scant op zoektermen als ‘IS’, ‘jihadbruid’ of de onder geradicaliseerde islamjongeren gebruikte afkorting YODO (You only die once), meldt het Algemeen Dagblad. Het is een variant op vergelijkbare software die scholen kunnen inzetten om online pestgedrag te signaleren.

De vertrouwenspersoon van de school kan via de software een signaal krijgen als een leerling zoektermen intoetst die kunnen worden gelinkt aan radicalisering. Het is vervolgens aan de vertrouwenspersoon om te beoordelen of het nodig om met de betreffende leerling in contact te treden over zijn of haar zoekgedrag.

De Ochtend op Radio 1 heeft er aandacht aan besteed. U kunt een gesprek terugluisteren  (vanaf 7’21”) tussen presentatrice Ghislaine Plag en directeur Pauline van Dulken van Importunus.