Pabo krijgt geen specialisatie kleuteronderwijs

Het is een slecht idee om leerkrachten op de pabo smal op te leiden om les te mogen geven aan alleen het jonge of het oude kind. Dat vinden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW, zo blijkt uit een brief van hen aan de Tweede Kamer.

‘Mede door de goede ontwikkelingen op de pabo’s en de behoefte aan brede inzetbaarheid zien wij geen noodzaak om de bevoegdheid van leerkrachten te beperken door ze smal op te leiden’, aldus Bussemaker en Dekker. Zij benadrukken dat het juist belangrijk is dat leerkrachten kennis hebben van de doorlopende leerlijnen. ‘Door deze goed te kennen, weten leerkrachten hoe leerlingen als kleuter binnenkomen en hoe ze eind groep 8 zich hebben ontwikkeld’, zo staat in hun brief.

Pabo deel van groter geheel

Een oplossing voor de zorgen over het jonge kind ligt volgens de minister en de staatssecretaris niet alleen bij pabo’s, maar in het hele systeem. Ze noemen daarbij de cultuur van de school, de visie van de schoolleider, de kwaliteit van de stageplekken, de sturing vanuit het bestuur en de ruimte die er is voor professionalisering en nascholing. ‘Wij zullen er met de betrokken partijen aan blijven werken dat elk kind, jong of oud, de aandacht krijgt dat het verdient’, aldus Bussemaker en Dekker.

Uit een online enquête op initiatief van Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA bleek onlangs dat een deel van de leerkrachten wil dat er weer een specialistische opleiding komt voor het geven van onderwijs aan jonge kinderen, maar OCW vindt dat dus geen goed idee.

Leerkrachten willen kleuteropleiding terug

Kleuterleerkrachten willen dat er weer een specialistische opleiding komt voor het geven van onderwijs aan jonge kinderen. Dat blijkt uit een online enquête op initiatief van Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA.

Uit de enquête blijkt dat ruim 92 procent van de respondenten wil dat er weer een specialistische opleiding komt voor het geven van onderwijs aan jonge kinderen. Die zou een betere basis kunnen bieden om deze kinderen, onder wie kleuters, te begeleiden en in hun ontwikkeling te volgen.

Op de website van het CDA meldt Kamerlid Michel Rog dat de uitkomsten van de enquête duidelijk maken dat ‘de keuze om de opleiding tot leraar kleuteronderwijs en die tot leraar basisonderwijs samen te voegen in de pabo op weinig draagvlak kan rekenen’.

De enquête wijst ook uit dat ruim 85 procent vindt dat er sprake is van een doorgeslagen toetscultuur en dat ruim 58 procent aangeeft meer behoefte te hebben aan bijscholing.

De enquête was door het CDA via sociale media uitgezet onder kleuterleerkrachten. Er werd 2812 keer op gereageerd.