Aantal antisemitische incidenten op scholen stabiel

Het aantal antisemitische incidenten op of rond scholen lag vorig jaar op 11. In het jaar daarvoor waren het er 12, terwijl dit aantal in 2017 op 17 lag. Dat staat in de Monitor antisemitische incidenten 2019 van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

De meeste incidenten op en rond scholen vinden volgens het CIDI plaats in de context van pesterijen die over een langere periode plaatsvinden. ‘Uit gesprekken met ouders en scholen blijkt dat scholen soms huiverig zijn om een racistisch of antisemitisch aspect aan te pakken’. zo staat in de monitor.

Als naar het totale aantal antisemitische incidenten wordt gekeken, dan was in 2019 sprake van 182 incidenten (exclusief online antisemitisme). Dat was het hoogste aantal sinds het CIDI de jaarlijkse monitor opstelt. Ten opzichte van 2018 was er vorig jaar sprake van een toename van 35 procent.

Holocaust-educatie

Het CIDI adviseert ouders om discriminatie en uitsluiting altijd bij de schoolleiding ter sprake te brengen. Soms doet het CIDI dit zelf, maar slechts op verzoek van melders. Speciaal voor docenten heeft het kenniscentrum de website www.holocausteducatie.nl opgezet.

Lees meer…

In magazine Naar School! van VOS/ABB stond in juni vorig jaar een artikel over de aanpak van antisemitisme op scholen. U kunt het artikel online lezen:

Antisemitisme aanpakken. Hoe doe je dat?

Hoge mate van segregatie in religieuze scholen

Scholen van zogenoemde kleine religieuze stromingen, algemeen bijzondere scholen en vrije scholen dragen veel bij aan segregatie in het onderwijs. Dat meldt de Onderwijsraad in aanloop naar een bijeenkomst over artikel 23 van de grondwet over de vrijheid van onderwijs.

Tot de kleine religieuze stromingen rekent de Onderwijsraad onder meer de islam, het hindoeïsme en het jodendom. Op scholen met deze religieuze achtergronden zitten hoofdzakelijk leerlingen met dezelfde godsdienstige achtergrond. Deze scholen dragen dus bij aan segregatie in het onderwijs.

Hetzelfde geldt voor algemeen bijzondere scholen. Daar is het echter niet de religieuze achtergrond, maar de sociaal-economische positie van de ouders die ervoor zorgt dat leerlingen van ‘ons soort mensen’ bij elkaar op school zitten. Datzelfde geldt volgens de Onderwijsraad voor vrije scholen op antroposofische grondslag.

De Onderwijsraad signaleert dat er wat segregatie betreft weinig verschil is tussen openbare scholen en protestants-christelijke of rooms-katholieke scholen.

Lees meer…

Medio 2020 brengt de Onderwijsraad een verkenning uit naar de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Om te horen wat mensen van artikel 23 van de Grondwet vinden, is er op 9 december in het Koningin Wilhelmina College in Culemborg een bijeenkomst over de vraag hoe dit artikel zich verhoudt tot onder andere de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs.

Meer informatie over deze bijeenkomst

Slob: Onderwijswetten gaan boven joodse codices

De Inspectie van het Onderwijs bereidt bekostigingsmaatregelen voor tegen een joods-orthodoxe school in Amsterdam. De sociale veiligheid is daar niet in orde. Bovendien geeft het bestuur aan dat joodse wetten boven de Nederlandse onderwijswetgeving staan. Dat is volgens minister Slob onaanvaardbaar.

Het bestuur geeft volgens Slob bij het herstellen van de sociale veiligheid ‘weinig blijk van urgentie’, zo staat in een brief van hem aan de Tweede Kamer. De joods-orthodoxe school Cheider blijkt niet te voldoen aan de wettelijke verplichtingen wat betreft de kerndoelen rond bevordering van respect voor seksualiteit en seksuele diversiteit.

‘In het contact tussen de inspectie en het bestuur komt herhaaldelijk een principiële discussie aan de orde waarbij het bestuur heeft aangegeven dat de joodse codices prevaleren boven de Nederlandse onderwijswetgeving’, aldus Slob.

Hij noemt dit onaanvaardbaar. ‘De Nederlandse wetten gelden altijd en voor iedereen. Alle leerlingen op alle scholen hebben recht op onderwijs dat voldoet aan de voorwaarden die de wetgever stelt’, zo benadrukt hij.

Betasten en masseren

In 2018 werd een leerkracht van de Cheider-school in Amsterdam veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf vanwege seksueel misbruik van een leerling. Het misbruik had plaats in 2012, toen de leerling 13 jaar was. De rechter achtte bewezen dat de leerkracht de leerling, een jongen, ‘over het gehele lichaam’ had betast en gemasseerd. Hij zou ook nog vijf andere leerlingen hebben misbruikt, maar dat werd niet bewezen.

Lees meer…

‘Bestrijding antisemitisme begint in scholen’

‘De echte bestrijding van antisemitisme begint in de schoolbanken, van elke school, waar dan ook.’ Dat benadrukt voorzitter Eddo Verdoner van het Centraal Joods Overleg op de opiniepagina van Trouw.

Het opiniestuk van Verdoner volgt op de recente schietpartij in een synagoge in de Amerikaanse plaats Poway, bij San Diego in Californië. Daarbij viel één dode en raakten drie mensen gewond. Er werd een 19-jarige student opgepakt. Hij zou zich voorafgaand aan de aanslag op sociale media antisemitisch hebben geuit.

‘De synagoge staat voor je identiteit, identiteit houdt je drijvend, en die aanslag is de spijker in je rubberboot. Dat gevoel zal niet alleen joden bekruipen, maar ook de christenen in Sri Lanka en de moslims in Christchurch’, aldus Verdoner. Hij brengt de aanslag in verband met de opkomst van populisme en de polarisatie van het politieke debat. Daardoor duiken volgens hem weer racistische elementen op.

Het is het beste, zo stelt Verdoner, om dit in het onderwijs te bestrijden. Er moeten daartoe wat hem betreft verplichte lesprogramma’s komen. Scholen zouden ook kennismaking met andere culturen moeten stimuleren.

Lees meer…

Meer antisemitisme, ook in de klas

Vorig jaar waren er in Nederland 19 procent meer gevallen van antisemitisme dan in 2017. Dat blijkt uit de Monitor Antisemitische Incidenten van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). In totaal werden 135 incidenten en 95 meldingen van online antisemitisme geregistreerd.

Volgens het CIDI komt de groei van antisemitisme in Nederland overeen met trends in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Met name in de directe omgeving steeg het aantal antisemitische incidenten sterk.

Dit betreft onder andere voorvallen op school. Zo registreerde CIDI een melding van een joodse scholier, die in de klas en in groepsapps opmerkingen te horen kreeg als ‘alle joden moeten dood’ en ‘ga terug naar de gaskamer’. Een ander voorbeeld betreft een joodse leerling die ‘kankerjood, ga hier weg’ te horen kreeg toen hij in een les maatschappijleer had gezegd dat er volgens hem in de islamitische wereld geen democratie bestaat.

Holocaust

Ook kreeg het CIDI vorig jaar weer meldingen van docenten in het voortgezet onderwijs over leerlingen die stellen dat de Holocaust nooit heeft plaatsgehad.  ‘Dat is zorgwekkend’, zo staat in de monitor, ‘want er zijn steeds minder ooggetuigen van de Holocaust in leven om hun verhaal te vertellen. Er bestaat een reëel risico dat het ontkennen of betwijfelen van de Holocaust steeds meer in de mainstream komt.’

Het CIDI benadrukt dat alle scholen goed onderwijs over de Holocaust moeten geven. Speciaal voor docenten heeft het kenniscentrum de website www.holocausteducatie.nl opgezet.

Lees meer…