Dialoog over doelen onderwijs urgent en noodzakelijk – PO/VO

Om samen vanuit een pedagogisch perspectief onderwijsuitdagingen aan te pakken is een dialoog nodig, waarin de bedoeling en doelen van het onderwijs worden vastgesteld. Dat benadrukken VOS/ABB en de collega-profielorganisaties in een brief aan de formerende partijen....

Rechts kabinet houdt vast aan artikel 23 – PO/VO

In het hoofdlijnenakkoord van het beoogde kabinet van PVV, BBB, VVD en NSC staat dat artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs ongewijzigd blijft. Wel zouden er stappen moeten worden gezet om ‘onwenselijke en excessieve elementen als...

Op lijstje informateurs staat nu ook onderwijs – PO/VO

De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB spreken met de informateurs ook over onderwijs. Dat onderwerp stond aanvankelijk niet op het lijstje van te bespreken onderwerpen, maar is er nu aan toegevoegd. Het oorspronkelijke lijstje is opgesteld door oud-informateur...

Voormalig onderwijsminister Plasterk verkenner – PO/VO

Voormalig PvdA-onderwijsminister Ronald Plasterk verkent op verzoek van Geert Wilders van de PVV welke mogelijkheden er zijn om op basis van de verkiezingsuitslag een nieuwe coalitie te vormen. Eerst zou Eerste Kamerlid Gom van Strien van de PVV die klus gaan klaren,...