De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB spreken met de informateurs ook over onderwijs. Dat onderwerp stond aanvankelijk niet op het lijstje van te bespreken onderwerpen, maar is er nu aan toegevoegd.

Het oorspronkelijke lijstje is opgesteld door oud-informateur en PvdA’er Kim Putters. Het lijstje is bedoeld voor onderwerpen waarover de vier rechtse partijen overeenstemming zouden moeten bereiken in de vorm van concrete afspraken voordat ze een nieuw kabinet kunnen vormen.

Putters had onderwijs er vreemd genoeg niet opgezet, maar nu de informateurs Elbert Dijkgraaf van de SGP en Richard van Zwol van het CDA het stokje van Putters hebben overgenomen, is het eraan toegevoegd. Naar verwachting zullen nog meer onderwerpen op het lijstje komen, zoals klimaat.

Dit is het oorspronkelijke lijstje van Putters:

  • Asiel en migratie
  • Stikstof, natuur, water, landbouw, visserij en voedselzekerheid
  • Bestaanszekerheid, koopkracht
  • Zorg
  • Volkshuisvesting
  • Goed bestuur
  • Veiligheid
  • Financiën
  • Rechtsstaat
  • Internationaal en vestigingsklimaat

Hier is onderwijs dus aan toegevoegd.

Deel dit bericht: