Bijeenkomsten kennisnetwerken Governance – PO/VO

De eerstkomende bijeenkomsten van onze kennisnetwerken Governance staan in het teken van de honorering van toezichthouders en het gesprek tussen de GMR en de raad van toezicht. De bijeenkomsten zijn op 30 mei in Woerden en op 1 en 19 juni in respectievelijk Assen en...

Bijeenkomsten kennisnetwerken Financiën – PO/VO

VOS/ABB organiseert regelmatig bijeenkomsten voor de kennisnetwerken Financiën voor het primair en voortgezet onderwijs. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn in mei en juni. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis en...

Bijeenkomsten kennisnetwerken HRM – PO/VO

Onze kennisnetwerken HRM komen regelmatig bij elkaar. Deze kennisnetwerken onder leiding van onze HRM-adviseurs Ivo Israel en Addy Nieuwenhuis zijn bedoeld om kennis en ervaring op het gebied van human resource management te delen. Er zijn bijeenkomsten specifiek voor...

Kennisnetwerken besturen 2023-2024 – PO

De regionale Kennisnetwerken besturen van VOS/ABB zijn bedoeld voor bestuurders in het primair onderwijs om kennis over en ervaring met bestuurlijke onderwerpen met elkaar te delen. Deze netwerken komen in het schooljaar 2023-2024 op onderstaande data bijeen (de...

Regionale kennisnetwerken Besturen – PO

Onze regionale kennisnetwerken Besturen komen regelmatig bijeen. In mei en juni volgt de derde reeks bijeenkomsten van dit schooljaar. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.  Deze regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor schoolbesturen om kennis en ervaring rondom...