Kijkglas 3 pas in september gereed – PO/VO

De gecorrigeerde versie van Kijkglas 3 komt waarschijnlijk pas in september, aldus een mededeling van DUO. Daardoor kunnen samenwerkingsverbanden PO en VO en de scholen voor (V)SO hun financiële verplichtingen in verband met de groeiregeling op basis van 1 februari...

Nieuwe versie Kijkglas nog steeds niet beschikbaar – PO

DUO heeft Kijkglas 3 nog steeds niet bijgesteld. Dat betekent helaas dat in de map Financiën onder Praktisch en nuttig op onze website ook de geactualiseerde Kijkdozen nog op zich laten wachten. DUO meldde in mei jongstleden dat Kijkglas 3 van april niet correct was...

Kijkdozen Groeiregeling geactualiseerd – PO/VO

De geactualiseerde Kijkdozen Groeiregeling voor samenwerkingsverbanden PO en VO en het (voortgezet) speciaal onderwijs staan online. Deze rekeninstrumenten geven een goed beeld van de bekostiging van de groei op basis van de peildatum 1 februari. Er zit een...