SP: passend onderwijs catastrofe, dus kleinere klassen

Klassen in het basisonderwijs moeten veel kleiner worden. SP-Kamerlid Tjitske Siderius komt met een wetsvoorstel om het aantal leerlingen per klas te maximeren op 29.

Siderius plaats haar wetsvoorstel voor kleinere klassen in het kader van de invoering van passend onderwijs, dat zij ‘een catastrofe’ noemt. ‘Juist ook zwakkere leerlingen hebben veel baat bij kleine klassen en persoonlijke aandacht van de leraar. Door de werkdruk te verlagen van docenten kan de onderwijskwaliteit ook verbeteren’, schrijft Siderius op de website van haar partij.

Het wettelijk maximeren van de klassengrootte op 29 leerlingen is volgens haar nodig, omdat klassenverkleining nu afhankelijk zou zijn ‘van de bereidwilligheid en willekeur van individuele schoolbesturen’.

Genoeg handtekeningen voor kleinere klassen

Leraren In Actie (LIA) heeft dinsdagmiddag in de Tweede Kamer bijna 47.000 handtekeningen aangeboden van mensen die net als deze onderwijsbond willen dat de klassen kleiner worden.

Met de bijna 47.000 handtekeningen voldoet LIA ruimschoots aan het minimumaantal van 40.000 handtekeningen voor een zogenoemde burgerinitiatief. Dit betekent dat de Tweede Kamer het initiatief voor kleinere klassen in behandeling moet nemen.

LIA wil dat er maatregelen worden genomen om de klassen kleiner te maken. Dit moet volgens de organisatie gebeuren door het maximumaantal leerlingen per klas in het reguliere onderwijs met ingang van het schooljaar 2014-2015 terug te brengen naar 28. Vervolgens wil LIA dit in drie jaar afbouwen naar maximaal 24.

Staatssecretaris Sander Dekker heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij niets ziet in  een maximumaantal leerlingen per klas. Er komt wat hem betreft overigens ook niet een minimumaantal. Hij laat het aan de scholen zelf over hoe groot de klassen zijn.

Negatieve effecten van kleinere klassen

Onderwijswethouder René Peters (CDA) van de gemeente Oss waarschuwt voor onbedoelde negatieve gevolgen van kleinere klassen. Hij reageert in zijn blog op de actie Stop de overvolle klassen van de vakbond Leraren In Actie (LIA).

Peters stelt dat met een maximumaantal leerlingen per klas van 24, zoals LIA wil, de toekomst van bijvoorbeeld gymnasiumklassen onzeker kan worden. Zijn waarschuwing heeft te maken met de financieringssystematiek van het onderwijs, die is gebaseerd op een bedrag per leerling.

Kleine klassen, zoals van een gymnasiumafdeling, zijn mogelijk doordat op andere afdelingen grotere klassen worden gevormd. Dat geldt ook voor vakken die weinig leerlingen kiezen, zoals wiskunde D.

Het probleem van te volle klassen kan volgens Peters alleen worden opgelost worden als de overheid substantieel meer geld gaat investeren in het onderwijs. Hij denkt niet dat dat gaat gebeuren.