Klassen in het basisonderwijs moeten veel kleiner worden. SP-Kamerlid Tjitske Siderius komt met een wetsvoorstel om het aantal leerlingen per klas te maximeren op 29.

Siderius plaats haar wetsvoorstel voor kleinere klassen in het kader van de invoering van passend onderwijs, dat zij ‘een catastrofe’ noemt. ‘Juist ook zwakkere leerlingen hebben veel baat bij kleine klassen en persoonlijke aandacht van de leraar. Door de werkdruk te verlagen van docenten kan de onderwijskwaliteit ook verbeteren’, schrijft Siderius op de website van haar partij.

Het wettelijk maximeren van de klassengrootte op 29 leerlingen is volgens haar nodig, omdat klassenverkleining nu afhankelijk zou zijn ‘van de bereidwilligheid en willekeur van individuele schoolbesturen’.

Deel dit bericht: