Ruime meerderheid kiest voor Zwarte Piet

Zwarte Piet wint het ruimschoots van de roetveeg- en regenboogpieten. Dat blijkt uit het onderzoek Sinterklaasviering in het basisonderwijs van DUO Onderwijsonderzoek.

Van de schooldirecteuren die voor dit onderzoek zijn benaderd, geeft 85 procent aan dat Sinterklaas wordt vergezeld door de traditionele Zwarte Piet. Daarnaast geeft een kwart van de directeuren aan dat er (ook) één of meer roetveegpieten aanwezig zijn. Regenboogpieten worden genoemd in 4 procent van de antwoorden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er sterke regionale verschillen zijn. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en omgeving is de traditionele Zwarte Piet met 17 procent duidelijk een minderheid geworden. De roetveegpieten zijn in de grote steden met 84 procent ruim in de meerderheid.

Geen discussie over Zwarte Piet

Bijna driekwart van de directeuren geeft aan zich bij de keuze voor een traditionele of andersoortige Piet niet te hebben laten beïnvloeden door de discussie over het al of niet racistische karakter van Zwarte Piet.

Lees meer…

Schoolboeken vol met raciale en koloniale stereotypen

Nederlandse schoolboeken staan nog vol raciale en koloniale stereotypen, concludeert de Amerikaanse onderzoekster Melissa Weiner. Dit meldt de website van magazine Profielen van de Hogeschool Rotterdam.

Weiner en een groep Nederlandse onderzoekers bestudeerden 203 Nederlandse schoolboeken, vooral geschiedenisboeken, die in de periode 1980-2011 zijn gepubliceerd. Ze keken naar de manier waarop er werd geschreven over Afrika, kolonialisme en slavernij en naar de manier waarop deze thema’s werden verbeeld.

Schoolboeken negeren slavernijverzet

In geen enkel schoolboek worden Nederlandse personen of bedrijven verantwoordelijk gehouden voor slavernij, concludeerden zij. En er is weinig tot geen aandacht voor de extreme wreedheden die zijn gepleegd door Nederlandse ondernemers en plantagehouders. Bovendien worden slaven voorgesteld alsof ze geen menselijke eigenschappen hebben, wordt het slavenverzet genegeerd en worden raciale stereotypen bekrachtigd.

Dat is een probleem, zegt Weiner, omdat de beelden uit deze schoolboeken mede beïnvloeden hoe kinderen vandaag kijken naar ras, discriminatie en ongelijkheid.

Lees meer…