Gratis inzameling verpakkingsafval – PO/VO

Scholen kunnen zich tot en met 31 mei aanmelden voor Afval Goed Geregeld, een kosteloos inzamelsysteem van plastic en glazen verpakkingen, en drankkartons. Afval Goed Geregeld is een initiatief van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Scholen die meedoen, scheiden...

Nog geen besluit over gratis devices – PO/VO

Demissionair onderwijsminister Arie Slob zal geen besluit meer nemen over het gratis verstrekken van digitale devices aan alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Hij schuift de discussie hierover door naar de volgende kabinetsperiode, zo zei hij in een...