Demissionair onderwijsminister Arie Slob zal geen besluit meer nemen over het gratis verstrekken van digitale devices aan alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Hij schuift de discussie hierover door naar de volgende kabinetsperiode, zo zei hij in een debat met de Vaste Kamercommissie OCW.

VOS/ABB vindt in het kader van de toegankelijkheid van het funderend onderwijs en kansengelijkheid dat álle leerlingen kosteloos de beschikking moeten krijgen over een digitaal device, zoals een tablet of laptop. Daarvoor moet de rijksbijdrage omhoog, benadrukte directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB onlangs op deze website.

Slob liet in september in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het zeker 194 miljoen euro per jaar gaat kosten als we in Nederland alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gratis een digitaal device ter beschikking willen stellen. ‘Die 194 miljoen kan het probleem niet zijn als ik de beschikbaar gestelde middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in gedachten neem’, aldus Teegelbeckers.

Lees meer…

Deel dit bericht: