Subsidie tegengaan laaggeletterdheid ouders – PO/VO

Het is nog tot en met 28 februari mogelijk om Tel mee met Taal-subsidie aan te vragen voor voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid onder ouders. Onder andere scholen kunnen subsidie aanvragen, bijvoorbeeld voor...