Geld voor huisvesting Oekraïense leerlingen – PO/VO

De rijksoverheid vergoedt de kosten die gemeenten hebben gemaakt voor de onderwijshuisvesting van Oekraïense leerlingen. Dat betreft de huur van lokalen, het plaatsen van tijdelijke noodlokalen en kleine verbouwingen om het onderwijs aan Oekraïense...

‘Leerlingenvervoer put kwetsbare leerlingen uit’ – PO/VO

Het leerlingenvervoer kan veel beter. Dat meldt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs op basis van eigen onderzoek waaraan meer dan 500 ouders meewerkten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ritten vaak veel te lang zijn, chauffeurs te vaak wisselen en de...