Minister in gesprek met VNG over leerlingenvervoer – PO/VO

Onderwijsminister Mariëlle Paul vindt dat gemeenten het leerlingenvervoer beter moeten organiseren. Ze gaat daar binnenkort over in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit zegt ze in reactie op Kamervragen over het leerlingenvervoer in de...

Verzuim geoorloofd als busje niet komt – PO/VO

Als een leerling te laat komt of helemaal niet naar school kan doordat er geen leerlingenvervoer is, dan is een bezoek van de leerplichtambtenaar niet aan de orde. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op Kamervragen. DENK-Kamerlid Stephan van Baarle...

E-bikes als alternatief voor leerlingenvervoer – PO/VO

Zes gemeenten in de regio Amersfoort starten met een proef waarbij leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen een e-bike krijgen. Het project moet de druk op het leerlingenvervoer in de regio verminderen. Dat schrijft de Stentor. Net als elders in het land...

Geld voor huisvesting Oekraïense leerlingen – PO/VO

De rijksoverheid vergoedt de kosten die gemeenten hebben gemaakt voor de onderwijshuisvesting van Oekraïense leerlingen. Dat betreft de huur van lokalen, het plaatsen van tijdelijke noodlokalen en kleine verbouwingen om het onderwijs aan Oekraïense...