Pseudonimiseren PGN verkleint digitale problemen

Het wetsvoorstel voor het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer zal ertoe bijdragen dat er minder problemen optreden met de levering van digitale leermiddelen. Dat stelt staatssecretatris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen.

VVD-Kamerlid Bente Becker had bij de staatssecretaris aan de bel getrokken over de problemen die met name scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs ervaren met de levering van digitale leermiddelen. Dit schooljaar hadden tientallen scholen daar last van en de problemen zijn nog niet overal opgelost. Er zijn nog steeds ‘iets meer dan 10 scholen waar leerlingen problemen ondervinden in het verkrijgen van toegang tot digitaal lesmateriaal’, aldus Dekker.

Pseudonimiseren helpt, maar geen wondermiddel

De vraag van Becker of het wetsvoorstel voor het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer zal bijdragen aan het voorkomen van deze problematiek, beantwoordt de staatssecretaris bevestigend. ‘Ja, dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat er één betrouwbaar nummer voor elke leerling komt. Scholen kunnen dat nummer vervolgens gebruiken in hun uitwisseling met hun leveranciers. Daarmee wordt een belangrijke aanleiding van de huidige problemen weggenomen, want het is juist het gebrek aan een betrouwbaar nummer dat deze problemen mede veroorzaakt.’

Dekker benadrukt echter dat het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer geen wondermiddel zal zijn. ‘ICT-systemen worden voortdurend aangepast. Incidenten zullen er altijd zijn, ook in de toekomst’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer…

Scholengemeenschap schrapt schoolkosten

Leerlingen van scholengemeenschap De Rooi Pannen in Tilburg, Breda en Eindhoven hoeven geen studiekosten meer te betalen. De school meldt daartoe te hebben besloten om alle leerlingen gelijke kansen te bieden, ongeacht hun financiële thuissituatie.

De school neemt de kosten voor onder meer de boeken en overige leermiddelen en excursies en ook de ouderbijdrage voor haar rekening. De regeling zal in het volgende schooljaar volledig van kracht zijn. Dit jaar betalen de leerlingen nog de boekenkosten.

De Rooi Pannen meldt geen studiekosten meer te kunnen vragen dankzij een ‘jarenlang gezond financieel beleid’ en een constante groei van het aantal leerlingen. De scholengemeenschap zegt ook een ‘gezonde personeelsopbouw’ te hebben. Bovendien zijn de panden afbetaald.

De scholengemeenschap heeft twee vmbo-vestigingen in Tilburg en Eindhoven en vijf mbo-opleidingen in diezelfde steden en in Breda.

Lees meer…

Onderwijsraad: ‘Zet in op open leermiddelen’

Volgens de Onderwijsraad is nu het moment aangebroken om het gebruik en de ontwikkeling van open leermiddelen een impuls te geven. Docenten zijn tegenwoordig meer en meer bereid om gebruik te maken van de innovatieve mogelijkheden van ict. Zij kunnen deze open digitale leermiddelen zelf arrangeren, aanvullen of veranderen. Dit versterkt volgens de Onderwijsraad de vakinhoudelijke en didactische professionaliteit van de leraar.

Neveneffect van een grotere inzet van ict kan zijn dat het beroep van leraar aantrekkelijker wordt voor jongere generaties Daarnaast wordt het onderwijs op deze manier meer op maat, interactiever, actueler en aantrekkelijker en dat komt de kwaliteit ten goede.

De overheid kan deze ontwikkelingen stimuleren door als voorbeeld een open leergang voor een kernvak te laten maken voor 3-18-jarigen, maar ook door good practices te ondersteunen. De Ondewijsraad adviseert verder een werkgroep in te richten, die een sturende en ondersteunende rol speelt op juridisch, bedrijfseconomisch en onderwijskundig terrein.

Lees het volledige advies van de Onderwijsraad, ‘Onderwijs en open leermiddelen’ of de samenvatting. De publicatie is ook te bestellen op www.onderwijsraad.nl.