Corona: Tweede Kamer wil soepel omgaan met leerplicht – PO/VO

De Tweede Kamer vindt dat ouders geen boete mogen krijgen als zij hun kinderen thuishouden uit angst voor het coronavirus. Een motie daartoe van de PVV is aangenomen. Strikt genomen is het zo dat ouders hun kinderen niet thuis mogen houden uit angst voor besmetting...

Kinderen thuishouden om coronavirus mag niet – PO/VO

Ouders die hun kinderen thuishouden uit angst voor verspreiding van het coronavirus, overtreden daarmee de Leerplichtwet.  De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen erop dat kinderen leerplichtig zijn en dat angst voor verspreiding van het coronavirus daar geen...