Brochures en rekentool Regeling onderwijskansen – VO

Het ministerie van OCW heeft twee brochures gepubliceerd over de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. Deze regeling vervangt de Regeling leerplusarrangement vo. Er is ook een rekentool beschikbaar. De overheid stelt € 157 miljoen per jaar beschikbaar voor de...