Internetconsultatie doorgaande leerroute vmbo-mbo

Een wetswijziging moet het voor vmbo-leerlingen makkelijker maken om door te stromen naar het mbo, meldt het ministerie van OCW. U kunt deelnemen een internetconsultatie over deze voorgenomen wetswijziging. 

Het is de bedoeling om vmbo en mbo in elkaar te schuiven. Dat moet de doorstroom versoepelen en leiden tot minder uitval. De doorgaande leerroute vmbo-mbo zou vanaf 2020 een feit moeten zijn. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de leerroute vormgeven.

Ga naar de internetconsultatie.

Lees meer…

Inspectie pleit voor doorlopende leerroute leraren

Lerarenopleidingen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben behoefte aan een doorlopende leerroute voor leraren. Zo moet duidelijk worden wanneer van een leraar welke vaardigheden verwacht mogen worden. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Beginnende leraren hebben nog het een en ander bij te leren. Met goede ondersteuning kan volgens de inspectie worden voorkomen dat ze snel het vak verlaten. Een doorlopende leerroute wordt daarbij van groot belang geacht.

Lees meer…