Schoolleiders: meer aandacht voor leiderschap

Schoolleiders moeten meer aandacht hebben voor leiderschap en minder voor managementtaken. Verdere professionalisering en een betere positionering van schoolleiders zijn daarvoor noodzakelijk, vindt de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad adviseert in Een krachtige rol voor schoolleiders ‘toe te werken naar één sectoronafhankelijke beroepsstandaard met één verplicht register’. Het is daarbij noodzakelijk, benadrukt de raad, dat de schoolleidersorganisaties in de diverse onderwijssectoren met elkaar samenwerken.

Kwaliteit schoolleiders verbeteren

De Onderwijsraad geeft ook een advies aan de overheid. Die zou, net als voor leraren, maatregelen moeten nemen ‘om de kwaliteit van schoolleiders te verbeteren’. Daartoe behoort facilitering van scholing. Er zou naast de Lerarenbeurs een Schoolleidersbeurs moeten komen, vindt de raad.

‘Daarnaast zijn hogere eisen aan de professionalisering van schoolleiders noodzakelijk’, stelt de raad, die daarbij ‘een schoolleidersopleiding op masterniveau’ noemt en ‘op leidinggevenden gerichte professionaliseringsafspraken’. Schoolbesturen moeten wat de Onderwijsraad betreft ‘werk te maken van strategisch HRM-beleid’.

Ga naar het advies Een krachtige rol voor schoolleiders.

VOS/ABB-korting op leergang Zelfbewust leiderschap

In januari gaat de succesvolle leergang ‘Zelfbewust leiderschap’ weer van start. Leden van VOS/ABB krijgen 700 euro korting op deelname. Onze partners van de Coachtrain verzorgen deze leergang. Zij vertellen u graag wat de leergang voor u kan betekenen. Een kennismakingsgesprek is uiteraard geheel vrijblijvend! 

De leergang wordt verspreid over acht dagen van januari tot en met november 2018 verzorgd. Centraal staat de vraag hoe u samen met uw personeel, uw leerlingen en hun ouders van uw openbare school een omgeving maakt die uitnodigt tot leren, ontmoeten en samenwerken.

VOS/ABB-korting

Leden van VOS/ABB betalen 2900 euro ex. btw per persoon voor deelname. Voor niet-leden is het tarief 3600 euro ex. btw. Het lidmaatschap van VOS/ABB is dus goed voor een korting van maar liefst 700 euro!

Lees meer op de website van de Coachtrain, ga naar de brochure van de leergang Zelfbewust leiderschap of neem contact op met:

  • Marijke Scheenloop, 06-33031450
  • Andrew van der Veen, 06-44289764

Mailen kan natuurlijk ook: info@zelfbewustleiderschap.nl onder vermelding van ‘Gesprek leergang Zelfbewust leiderschap’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. De Coachtrain zal u vervolgens persoonlijk benaderen.

Schoolleiders moeten meer met professionalisering

Bijna eenderde van de schoolleiders zet zich niet in voor de professionalisering van leraren. Dat blijkt uit het rapport Education at a glance 2016 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Van de Nederlandse schoolleiders zet 70 procent zich actief in om ervoor te zorgen dat leraren hun verantwoordelijkheid nemen in het verbeteren van hun vaardigheden. Dit is relatief veel in vergelijking met ons omringende landen, Scandinavische landen en Japan.

Dit relatief grote aandeel betekent echter ook dat bijna eenderde van de schoolleiders nog niet actief bezig is met de professionaliseringsslag van leraren. Uit het OESO-rapport blijkt verder dat Nederlandse schoolleiders in vergelijking met collega’s in andere landen relatief weinig lesobservaties uitvoeren.

Samenhangende leiderschapsstrategie voor meer professionalisering

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker  van OCW schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat dit voor hen aanleiding is ‘te werken aan een samenhangende leiderschapsstrategie met daarin meer aandacht voor samenwerking en het stimuleren van een cultuur van continue verbetering en formele professionalisering’.

Danny Mekić wil terug naar essentie van onderwijs

‘Voor veel kinderen is school nu de plaats waar je vooral leert waar je níet goed in bent.’ Dat stelt internetexpert en ondernemer Danny Mekić op de website van Kennisnet.

In het kader van Dé Onderwijsdagen pleit Mekić voor een terugkeer naar de essentie van het onderwijs.  ‘Een jongere die openstaat voor de toekomst, wordt verder geholpen door een persoon met meer kennis en ervaring. Dat gegeven verandert niet. De vorm waarin de interactie plaatsvindt kan echter wel veranderen.’ 

Hij vindt dat het onderwijs nu te veel wordt gekenmerkt door een lopende-bandconstructie. ‘Je leert iets, haalt een toets, en mag door naar de volgende les, of je faalt en doet dezelfde les nogmaals.’ Het is volgens hem logischer om leerprocessen bij te brengen en vooral de liefde voor het leren ‘zodat mensen in een steeds veranderende wereld weten hoe ze zich iets eigen kunnen maken’. In dit kader pleit hij ervoor om in het onderwijs meer aandacht te hebben voor persoonlijk leiderschap.

Lees meer…

Welk type schoolleider bent u?

Met het online Schoolleiderskompas van het schoolleidersregister PO kunt u bepalen welk type schoolleider u bent.

Het Schoolleiderskompas bestaat uit een online vragenlijst. als u die invult, krijgt u inzicht in de verschillende stijlen en uw persoonlijke voorkeuren hierin. Dit geeft u de mogelijkheid om te reflecteren op uw eigen rol in relatie tot uw school en de omgeving waarin die opereert.

Lees meer op de website van het Schoolleidersregister PO.

Goede schoolleider voorwaarde voor goed onderwijs

Hoe beter de schoolleider, des te beter het onderwijs. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs op basis van eigen onderzoek De kwaliteit van schoolleiders. De leergang Zelfbewust leiderschap van VOS/ABB sluit hierop aan.

De inspectie signaleert dat schoolleiders over het algemeen naar behoren functioneren. ‘Toch kunnen veel schoolleiders zich nog verder verbeteren en dat loont: het onderwijs in de school wordt er beter van’, aldus de inspectie.

Het onderzoek toont volgens de inspectie ook aan dat de schoolbesturen hierbij van belang zijn. ‘Hoe sterker besturen de kwaliteit van hun scholen bewaken en stimuleren, hoe beter de schoolleiders zijn. Deze bevindingen onderstrepen nog eens het breed gedragen belang van investeren in de professionalisering van schoolleiders.’

De inspectie deed onderzoek onder 298 schoolleiders en bij 269 schoolbesturen. Doel was kennis te verwerven over de kwaliteit en effectiviteit van schoolleiders. Daarnaast wilde de inspectie een beter beeld krijgen van de rol van besturen bij het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van schoolleiders.

Zelfbewust leiderschap
VOS/ABB organiseert voor schoolleiders en -bestuurders voor de tweede keer de leergang Zelfbewust leiderschap. Inzet van die leergang is dat goed leiderschap een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de (openbare en algemeen toegankelijke) school.

Lees meer…

Wilt u als vernieuwende schoolleider bonus van 5000 euro?

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het programma ‘Vernieuwend leiderschap in PO’ ontwikkeld. Aan schoolleiders die hieraan meedoen, wordt 5000 euro ter beschikking gesteld voor een vernieuwend project op de eigen school.

Er kunnen 20 schoolleiders uit het primair onderwijs deelnemen aan het programma, dat in de loop van het schooljaar 2014-2015 begint. De deelnemers ontmoeten elkaar tijdens het schooljaar vier keer in zogenoemde labs. Hierin worden concrete praktijkervaringen gedeeld en maken de deelnemers steeds een stap in hun ontwikkeling als vernieuwende schoolleider. Daarbij wordt gekeken naar ervaringen in de praktijk, wat daarvan kan worden geleerd en welke stappen nodig zijn voor verdere ontwikkeling.

Lees meer…

Leergang leiderschap: data en locaties bekend

De leergang Zelfbewust leiderschap in het openbaar onderwijs van VOS/ABB wordt gegeven van januari tot en met juni. De data en locaties van de bijeenkomsten zijn bekend. Als u zich nog voor deze leergang wilt aanmelden: dat kan!

Goed onderwijs vereist goed leiderschap. Samen met uw personeel, uw leerlingen en hun ouders maakt u van uw school een omgeving die uitnodigt tot leren, ontmoeten en samenwerken. De leergang Zelfbewust leiderschap in het openbaar onderwijs die VOS/ABB verspreid over zeven dagen van januari tot en met juni 2014 verzorgt, richt zich op de vraag hoe u dit waarde(n)volle proces optimaal kunt ontwikkelen.

Wanneer en waar?

Let op: VOS/ABB verhuist op 13 januari 2014. De nieuwe locatie is Houttuinlaan 8, 3447 GM Woerden.

Nog plaats!
De leergang is nog niet vol. U kunt zich – geheel vrijblijvend – inschrijven door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Leergang zelfbewust leiderschap’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. VOS/ABB neemt vervolgens contact met u op.

Als uw school bij VOS/ABB is aangesloten, betaalt u voor deelname (inclusief intakegesprek) het verlaagde ledentarief van 3600 euro. Niet-leden betalen 4200 euro. Hans Teegelbeckers van VOS/ABB coördineert de leergang. De inhoud wordt in opdracht van VOS/ABB verzorgd door de bureaus Leeuwendaal, De Coachtrain en Godding & Co.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl