Website Lerarentekort is nu! gesloten

De website Lerarentekort is nu! is gesloten, omdat deze site geen representatief beeld meer gaf van het lerarentekort in het primair onderwijs.

De website was opgezet om aan te geven dat het lerarentekort in het primair onderwijs een groot probleem is, maar er waren nog maar weinig mensen die naar de site gingen om problemen melden.

Tot zaterdag 9 juni 23:59 uur was het mogelijk problemen te melden, zoals het noodgedwongen naar huis sturen van leerlingen. Vanaf nu kan dat dus niet meer.

Hoe groot is het probleem van het lerarentekort?

De website Het #lerarentekort is nu! illustreert hoe groot het probleem van het lerarentekort in het primair onderwijs is.

Basisscholen kunnen via deze website melden voor welke klas of klassen geen leraar staat, hoeveel leerlingen het betreft en hoe probleem is opgelost. Dat kan bijvoorbeeld door een andere leerkracht extra te laten werken, de directeur of een onbevoegde voor de klas te zetten, de klas te verdelen over andere klassen of de leerlingen naar huis te sturen.

De website wordt ondersteund door PO-Front, waarin de PO-Raad en de onderwijsvakbonden zitten. Zij eisen van het kabinet 1,4 miljard euro voor hogere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs. Daarmee zou het lerarentekort kunnen worden besteden. Onderwijsminister Arie Slob heeft herhaaldelijk gezegd dat het bij de eerder toegezegde 700 miljoen euro extra blijft.

Het #lerarentekort is nu