De website Het #lerarentekort is nu! illustreert hoe groot het probleem van het lerarentekort in het primair onderwijs is.

Basisscholen kunnen via deze website melden voor welke klas of klassen geen leraar staat, hoeveel leerlingen het betreft en hoe probleem is opgelost. Dat kan bijvoorbeeld door een andere leerkracht extra te laten werken, de directeur of een onbevoegde voor de klas te zetten, de klas te verdelen over andere klassen of de leerlingen naar huis te sturen.

De website wordt ondersteund door PO-Front, waarin de PO-Raad en de onderwijsvakbonden zitten. Zij eisen van het kabinet 1,4 miljard euro voor hogere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs. Daarmee zou het lerarentekort kunnen worden besteden. Onderwijsminister Arie Slob heeft herhaaldelijk gezegd dat het bij de eerder toegezegde 700 miljoen euro extra blijft.

Het #lerarentekort is nu

Deel dit bericht: