Workshop ‘Verbeteren van onderwijskwaliteit’

Wat kunt u doen om de kwaliteit in het voortgezet onderwijs verder te verbeteren? Bij VOS/ABB in Woerden is over dit thema op 15 januari een gratis workshop.

Directe aanleiding voor deze workshop is het rapport Leren verbeteren werkt. Een onderzoek naar de effectiviteit van de begeleiding van zwakke en zeer zwakke scholen.

In opdracht van het ministerie van OCW heeft het project Leren verbeteren onderzocht welke interventies helpen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Zo blijkt dat een gezamenlijk beeld in de school van wat onder kwaliteit van onderwijs wordt verstaan essentieel is om eraan te kunnen werken. Verder blijkt dat een schoolleiding die de kwaliteitscultuur blijvend voedt, de kans om zwak te worden daarmee enorm verkleint.

Kwaliteit en omvang

Volgens het onderzoek hebben kleine scholen (tot 500 leerlingen) een veel grotere kans om zwak te worden dan grotere scholen(groepen) tot 2500 leerlingen. Daar staat tegenover dat zelfstandige scholen de kwaliteit vaker op orde hebben dan besturen met meer scholen. Directe en gerichte aansturing helpt.

Hans Sandtke, projectleider Leren verbeteren, zal tijdens de workshop ingaan op de uitkomsten van het onderzoek. Er zal ook voldoende tijd en aandacht zijn om met elkaar te bespreken wat u kunt doen om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Daarbij zal ook zeker de vertaalslag gemaakt worden naar uw eigen school, zodat u handige tips meekrijgt waarmee u in de eigen schoolorganisatie aan de slag kunt.

Wanneer, waar en aanmelden

De workshop ‘Verbeteren van onderwijskwaliteit’ is op dinsdagmiddag 15 januari in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. De workshop begint om 14 uur. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Verbeteren van onderwijskwaliteit’

Zwakke scholen voortgezet onderwijs zeldzaam

Nog maar acht scholen in het voortgezet onderwijs met in totaal acht afdelingen staat als ‘zeer zwak’ bekend bij het project Leren Verbeteren. Dit aantal is nog nooit zo laag geweest. Leren verbeteren is een project van de VO-raad en de AOC Raad.

De daling die zich vanaf november 2010 aftekent, zet nog steeds door. In het Onderwijsverslag van 2012 constateerde de Inspectie van het Onderwijs al dat scholen die zwak of zeer zwak zijn geweest in staat blijken om duurzaam te verbeteren.

Het aantal zeer zwakke scholen op de lijst van de inspectie ligt nu op tien, met in totaal tien afdeling. Het verschil met de lijst van het project Leren Verbeteren wordt veroorzaakt doordat de lijst van de inspectie iets achterloopt op de actualiteit.

Lees verder op de website van de VO-raad.