Lespakket leert pubers belang van goede slaap

De Hersenstichting en Chrono@Work stellen een gratis lespakket ter beschikking dat pubers informeert over het belang van een goede nachtrust.

Slaaptekort kan leiden tot slechte schoolprestaties, achteruitgang van de (psychische) gezondheid, agressief gedrag en een hoger risico op alcohol- en drugsmisbruik. Jongeren zijn gevoelig voor slaapproblemen doordat hormonale veranderingen een verschuiving van het dag-nachtritme veroorzaken.

Het gratis lespakket Charge Your Brainzzzz sluit aan bij het tweede leerjaar biologie van onderbouw vmbo-t, havo en vwo.

Lees meer…

Scholen willen geen lespakket Zwarte Piet

Basisscholen in Maassluis, waar op 12 november de landelijke intocht van Sinterklaas is, willen geen gebruikmaken van lespakketten over Zwarte Piet. Dat meldt dagblad AD.

Het gaat om lespakketten van de antizwartepietengroep Nederland Wordt Beter en het lesmateriaal van het Sint & Pietengilde. De schooldirecties vinden dat beide organisaties extreme standpunten – voor of tegen – naar voren brengen en die willen ze niet de scholen binnenhalen. ,,Wij willen onze eigen discussie kunnen voeren”, laten zij weten. ,,Wij willen vooral naar de kinderen zelf luisteren. Het draait tenslotte om hen, het is hun feest. We moeten als volwassenen niet de discussie over de hoofden van kinderen voeren.”

Verklaring geen geweld
Recent heeft minister Asscher met een groot aantal organisaties afgesproken dat zij afzien van elke vorm van bedreiging, geweld, polarisatie en agressie rond het het Sinterklaasfeest. Daartoe is een gezamenlijke verklaring ondertekend. Daarin zeggen zij het belang van het kind centraal te zetten en roepen ze op tot een respectvolle dialoog zonder agressie. De verklaring is ondertekend door onder meer het Sint Nicolaas Genootschap Nederland, de Stichting Sinterklaasintocht Amsterdam, het Surinaams Inspraak Orgaan, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, RTL en de gemeente Maassluis. Eerder pleitte Kinderombudsvrouw Kalverboer voor aanpassing van Zwarte Piet en ze werd naar aanleiding daarvan tientallen keren bedreigd.

Slaaptekort leidt tot problemen op school

Veel jongeren hebben last van slaaptekort. Dit kan leiden tot slechte leerprestaties, depressieve stemming en gedragsproblemen. De Hersenstichting heeft daarom in samenwerking met Chrono@Work het lespakket Charge your brainzzz ontwikkeld.

De Hersenstichting wijst erop dat pubers te maken hebben met grote lichamelijke en hormonale veranderingen, waardoor het slaap-waakritme naar een later tijdstip verschuift. Dat wordt vaak versterkt door het gebruik van computer, tablet of smartphone laat op de avond. Tegelijkertijd moeten leerlingen ’s ochtends weer op school te verschijnen.

Slaaptekort onderschat probleem

Uit een enquête onder bètadocenten in het voortgezet onderwijs blijkt dat zij veelal een slaaptekort bij hun leerlingen waarnemen tijdens de lessen. Ze ziet dat leerlingen concentratieproblemen hebben, prikkelbaar of traag reageren of zelfs in slaap vallen.

Van de ondervraagde docenten denkt 68 procent dat jongeren onvoldoende op de hoogte zijn van de oorzaken en gevolgen van slaaptekort. Driekwart van de docenten geeft aan voorstander te zijn van de ontwikkeling van een lespakket over gezond slapen.

Lees meer…