Extra pijnlijk als docenten lhbtiq+’ers pesten – VO

Lhbtiq+-leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren het als extra pijnlijk als docenten hen pesten om hun geaardheid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW. In het onderzoeksrapport Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+...