Nieuwe loonschalen in rekeninstrument meerjarenbegroting – VO

In de rubriek Voortgezet onderwijs bij Downloads > Financiën (we zijn afgestapt van de term Toolbox), staat het geactualiseerde rekeninstrument voor het opstellen van de meerjarenbegroting. Dit instrument voor het voortgezet onderwijs is gebaseerd op de nieuwe...