‘Meer doen met loopbaanoriëntatie en -begeleiding’

Het voortgezet onderwijs moet meer inzetten op goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding om leerlingen voor te bereiden op selectieprocedures op de universiteiten. Het zou niet nodig mogen zijn dat leerlingen daarvoor dure stoomcursussen volgen, vindt minister Jet Bussemaker van OCW.

De PvdA-minister reageert op Kamervragen van haar partijgenoot Amma Asante. Die kwam met vragen naar aanleiding van het NOS-bericht dat universiteiten en studentenorganisaties zich zorgen maken over het feit dat steeds meer leerlingen prijzige stoomcursussen volgen om te kunnen uitblinken op selectiedagen van universiteiten.

Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Bussemaker noemt het ‘zeer ongewenst wanneer kandidaat-studenten de noodzaak ervaren gebruik te moeten maken van dergelijke commerciële stoomcursussen’. De juiste voorbereiding op een selectieprocedure is volgens haar de verantwoordelijkheid van de school in de vorm van goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Lees meer…

In onderwijs veel van-werk-naar-werkbegeleiding

In het onderwijs vinden werkgevers het vaker hun taak om nieuw werk te zoeken voor medewerkers die hun baan verliezen dan in andere sectoren. Dat staat in het rapport Vraag naar arbeid 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het SCP vroeg aan organisaties die te maken hebben met krimp wat voor soort ondersteuning zij bieden voor personeel dat zijn werk kwijt dreigt te raken. Onderwijsorganisaties blijken relatief vaak omscholingstrajecten, hulp bij loopbaanoriëntatie en bemiddeling bij het vinden van ander werk aan te bieden. In sectoren als de handel en de horeca gebeurt dat minder vaak.

In het SCP-rapport staat ook dat het onderwijs een sector is met relatief veel tijdelijke arbeidscontracten zonder uitzicht op vast werk. In het onderwijs wordt volgens het SCP ook opvallend weinig gebruikgemaakt van betaald overwerk.