30 miljoen extra voor aardbevingsbestendige scholen

Het Rijk en zes Groningse gemeenten steken 30 miljoen euro extra in het aardbevingsbestendig maken van scholen. Het extra geld is nodig, omdat de bouwkosten zijn gestegen.

Nu er 30 miljoen extra beschikbaar komt, kan verder worden gewerkt aan het aardbevingsbestendig maken van 101 schoolgebouwen. Dat is nodig vanwege het aardbevingsrisico als gevolg van aardgaswinning in de provincie Groningen.

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken: ‘Een deel van de scholen is al gereed en ik ben verheugd dat dankzij deze laatste financiële afspraken (…) alle kinderen straks les krijgen in een aardbevingsbestendig (…) gebouw.’

Lees meer…

In het decembernummer van magazine Naar School van VOS/ABB staat een artikel over het nieuwe aardbevingsbestendige gebouw in Loppersum van openbare basisschool Prinses Beatrix, christelijke basisschool Roemte en kinderopvang Kids2b.

Lees het artikel Aardbevingsbestendig bouwen in Loppersum.

Minister in aardbevingsbestendig kindcentrum Loppersum

Onderwijsminister Arie Slob heeft maandag een bezoek gebracht aan het nieuwe aardbevingsbestendige en energieneutrale kindcentrum in het Groningse dorp Loppersum. 

Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan openbare basisschool Prinses Beatrix, christelijke basisschool Roemte en kinderopvang. Het nieuwe gebouw staat op de voormalige locatie van de openbare basisschool.

De bouw van het aardbevingsbestendige en energieneutrale kindcentrum is in de zomer van 2018 begonnen. Het is de bedoeling dat het gebouw over zes weken wordt opgeleverd.

Wat moet je doen bij een aardbeving?

In 2015 besteedde VOS/ABB aandacht aan aardbevingslessen aan leerlingen van openbare basisschool Prinses Beatrix. De kinderen leren wat zij moeten doen als zich een aardbeving voordat als gevolg van de Groningse aardgaswinning.

Lees het artikel Wat moet je doen bij een aardbeving?

‘Let op jeugd in aardbevingsgebied’

De Kinderombudsman roept scholen in het aardbevingsgebied in Groningen op meer aandacht te besteden aan de angstgevoelens van de jeugd. Veel kinderen en jongeren zijn bang voor aardschokken, slapen slecht en hebben last van spanningen in huis.

Dit concludeert de Kinderombudsman in het rapport Vaste grond gezocht. Volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is het hoog tijd dat er aandacht komt voor deze groep: ‘Te lang zijn de kinderen in het aardbevingsgebied vergeten’.

Concentratieproblemen in aardbevingsgebied

In het rapport staat dat kinderen in het Groningse aardbevingsgebied over het algemeen weinig praten over de problemen. Pas wanneer er gericht wordt doorgevraagd, geven ze aan last te hebben van de gevolgen van aardbevingen, die onrust, onzekerheid en spanningen in huis veroorzaken.

Op jongere kinderen heeft dat de meeste impact. Een kleine groep kinderen meldt grotere problemen te hebben, zoals overmatig piekeren, concentratieproblemen en controledrang. Vooral kinderen die al kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of problemen thuis, lijken hier last van te hebben.

In het gebied wonen 30.000 kinderen. Er moeten 41 scholen bouwkundig worden versterkt. Voor het onderzoek zijn leerlingen tussen 10 en 18 jaar ondervraagd. Zij zijn via de scholen benaderd. Hun ouders zijn apart geïnformeerd over het onderzoek.

Signalering verbeteren

Omdat er weinig aandacht voor is, schiet volgens de kinderombudsvrouw de signalering tekort en krijgen kinderen te weinig hulp. Scholen en hulpverlenende instanties moeten volgens haar met een gezamenlijke aanpak komen om de signalering te verbeteren en hulp te bieden aan kinderen die last hebben van de spanning. Ook zouden scholen en gemeenten de jeugd beter moeten informeren over de aardbevingen en het verstevigen van huizen en gebouwen.

VOS/ABB besteedde in 2015 aandacht aan de kinderen in het aardbevingsgebied. Op de openbare scholen in Loppersum en Zeerijp leren kinderen dat ze bij een aardschok onder de tafels moeten kruipen.

Lees het artikel ‘Wat moet je doen bij een aardbeving?’

Hebben Groningse kinderen last van aardbevingen?

De Kinderombudsman begint een onderzoek naar de negatieve gevolgen voor kinderen van de aardbevingen in de provincie Groningen.

De Kinderombudsman gaat onderzoeken welke problemen kinderen ervaren, wat er moet gebeuren en welke organisaties een rol kunnen spelen in het oplossen van deze problemen.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: ‘In de discussie over gaswinning en aardbevingen in Groningen is er maar weinig aandacht geweest voor kinderen. Ik wil daar verandering in brengen.’

Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het zogenoemde aardbevingsgebied. De Veiligheidsregio Groningen heeft voor scholen in het gebied een lesprogramma over aardbevingen gemaakt.

Lees meer…

In februari 2015 heeft VOS/ABB een artikel gepubliceerd over de manier waarop openbare basisschool Prinses Beatrix in Loppersum omgaat met de aardbevingen in het gebied. U kunt het artikel downloaden:

Wat moet je doen bij een aardbeving?

 

 

Scholen in Loppersum worden ‘aardbevingsproof’

Voor twee scholen in het Groningse aardbevingsdorp Loppersum is op basis van de inspecties van NAM geconcludeerd dat ze bouwkundig moeten worden versterkt. Het betreft de gebouwen van de openbare basisschool Prinses Beatrix en de christelijke basisschool Roemte. Dit meldt de gemeente Loppersum.

Onderwijswethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) heeft donderdag op een informatiebijeenkomst voor ouders gezegd dat er wordt gewerkt aan een programma om de twee schoolgebouwen te versterken. Het is ook mogelijk dat er nieuwe huisvesting komt. Daarover moet nog een besluit worden genomen.

In overleg met de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier en kinderopvangorganisatie Kid2B, dat een locatie heeft in het gebouw van obs Prinses Beatrix, is besloten dat de leerlingen tijdens de eventuele werkzaamheden aan de schoolgebouwen of tijdens de nieuwbouw tijdelijk elders worden ondergebracht.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) besteedt in het komende februarinummer aandacht aan obs Prinses Beatrix in Loppersum. De school leert kinderen wat ze kunnen doen als er een aardbeving is. Op de foto ziet u hoe leerlingen onder hun tafeltje kunnen schuilen om te voorkomen dat ze eventueel worden geraakt door vallende plafondplaten of verlichtingsarmaturen.

Krimpbezoek Dekker aan obs Dieftil Oosterwijtwerd

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW zet vaart achter voorgestelde maatregelen om samenwerking in krimpgebieden te bevorderen. Dat zei hij maandag tijdens een bezoek aan openbare basisschool Dieftil bij de Noordoost-Groningse dorpjes Oosterwijtwerd, Eenum en Leermens. De VVD-staatssecretaris was uitgenodigd door zijn partijgenoot Olga Hartman-Togtema, die wethouder van onder andere Onderwijs is in de gemeente Loppersum, waar de dorpjes onder vallen.

De aanleiding voor de uitnodiging was volgens de wethouder ‘de knellende wet- en regelgeving bij het laten samenwerken en fuseren van scholen in een krimpgebied als het onze’, zo zei ze eerder tegen de Eemsbode. ‘De gemeente Loppersum heeft nog 12 scholen en om maatwerk te kunnen toepassen bij fusie en samenwerking van steeds kleiner wordende scholen is het essentieel dat we ruimte krijgen om te experimenteren.’ Hartman-Togtema wil dat de gemeente Loppersum wordt aangewezen als proefgebied.

Dekker presenteerde op 29 mei in het Zeeuwse dorp Wolphaartsdijk zijn reactie op het krimpadvies Grenzen aan kleine scholen van de Onderwijsraad. Daarin stond onder andere dat de minimale opheffingsnorm voor basisscholen omhoog moest van 23 tot 100 leerlingen, maar dat advies nam hij niet over. De staatssecretaris maakte in Zeeland bekend dat hij de kleinescholentoeslag wil vervangen door een bonus op samenwerking.

In obs Dieftil in Oosterwijtwerd werd hem duidelijk dat haast is geboden, omdat de voorgestelde maatregelen tegen de gevolgen van krimp anders te laat komen voor veel kleine scholen. Dekker beloofde hier rekening mee te houden. Ook wil hij praktisch omgaan met regels die mogelijke samenwerking van scholen in de weg staan, aldus zijn woordvoerder tegen de Volkskrant.

In april werd bekend dat obs Dieftil dichtgaat. Het schooltje, dat onder de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland valt, heeft aan het einde van dit schooljaar nog 27 leerlingen. De ouders van ongeveer de helft van de kinderen gaf aan dat ze dit aantal te klein vinden om door te gaan. Met het resterende leerlingenaantal is het niet meer verantwoord de Dieftil open te houden.

De Tweede Kamer debatteert donderdag met Dekker over de gevolgen van krimp op het onderwijs.