Ouders ontevreden over loting in Amsterdam

In het Amsterdamse voortgezet onderwijs is het jaarlijkse lotingcircus weer begonnen. De lokale nieuwszender AT5 meldt dat sommige ouders het er niet bij laten zitten als blijkt dat hun kind niet is geplaatst op de school van hun voorkeur.

Voorafgaand aan de loting moesten Amsterdamse leerlingen en hun ouders een persoonlijke voorkeurslijst indienen. Ruim 99 procent van leerlingen kan naar een school uit hun top-5, maar er zijn volgens AT5 achtste-groepers die veel lager uitkwamen.

De lokale Amsterdamse zender belicht Louis en Sophie, die graag naar een categoraal gymnasium wilden, maar daar niet voor zijn ingeloot. ‘We staan hier voor het Barlaeus, de school waar ik eigenlijk naartoe wou’, zo citeert AT5 Louis.

Sophie vertelt dat zij tegen haar zin is ingeloot voor het Fons Vitae, een school met een niet-categoraal gymnasium. De vader van Sophie laat het er niet bij zitten: ‘Mijn dochter gaat nu naar een school waar ze helemaal niet naartoe wil.’

Lees meer…

Amsterdam zet verfoeide matchingsysteem bij het vuil

Het voortgezet onderwijs in Amsterdam stapt af van het vorig jaar gebruikte matchingsysteem. Dat bevestigt de Vereniging OSVO, waarin de Amsterdamse schoolbesturen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zijn verenigd.

‘Er komt een systeem waardoor de aankomende brugklassers veel meer kans hebben op de school van keuze terecht te komen’, meldt OSVO. Dit zinnetje suggereert ten onrechte dat er een nieuw systeem komt. Er wordt teruggekeerd naar het oude lotingsysteem.

Het matchingsysteem moest een eerlijkere loting realiseren, maar uiteindelijk bleek het tegenovergestelde het geval. Dat leidde in Amsterdam tot onvrede en verhitte discussies.

Lees meer…

Amsterdamse spant kort geding aan om schoolkeus

Een moeder uit Amsterdam spant een kort geding aan, omdat het volgens haar juridisch niet te verdedigen is dat ouders van wie hun kind niet op de school van hun keuze is geplaatst wordt verboden om die plaats met andere ouders te ruilen. Dat melden de lokale krant Het Parool en de plaatselijke zender AT5.

Dit jaar wordt er voor leerlingen geloot op welke school voor voortgezet onderwijs ze terecht komen. Daarvoor is onder verantwoordelijkheid van de Vereniging OVSO het matchingsysteem ontworpen.

Driekwart van de leerlingen kwam door middel van de loting terecht bij een school die in hun top 3 stond. Er zijn echter ook leerlingen die scholen toegewezen hebben gekregen waar ze niet naartoe willen. Een aantal ouders wil graag ruilen, maar dat mag niet, ook niet als andere ouders dat ook willen.

Moeder en advocate Esther Sprenkeling van Loos en Boukema Advocaten spant daarom een kort geding aan. ‘Ik kan nergens wet- of regelgeving vinden waarin ruilen verboden is’, zo citeert AT5 haar.

Schoolbestuurders en ouders rollebollend over straat

In Amsterdam vliegen schoolbesturen en ouders elkaar in de haren. Het heeft te maken met het Amsterdamse lotingbeleid. Het strijdperk: het echte en virtuele papier van de lokale krant Het Parool.

In het nieuwe Amsterdamse lotingsysteem krijgt een kind op acht verschillende scholen voorrang op basis van de loopafstand vanaf huis. Daar zit echter niet altijd een zogenoemde ‘conceptschool’ bij, zoals een vrije school, een school met daltononderwijs of een montessorischool.

In Het Parool van zaterdag gaat de Amsterdamse Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) in op de mogelijkheid voor ouders om basisschoolplaatsen onderling te ruilen. Als ook beide scholen daarmee akkoord zouden gaan, zou iedereen tevreden zijn, stelt het OCO.

In Het Parool van maandag noemen Diane Middelkoop en Herbert de Bruijne van het Breed Bestuurlijk Overleg PO in Amsterdam het verwerpelijk dat het OCO de mogelijkheid tot onderlinge ruil noemt. Ze stellen dat het OCO hiermee laat zien dat het ‘een nutteloze organisatie’ is.