Magazine School! biedt verfrissende blik op artikel 23

Het zomernummer van magazine School! gaat onder andere over de vraag of het huidige duale bestel op grond van artikel 23 over de vrijheid van onderwijs nog wel houdbaar is.Oud-conrector en historicus Carel Verhoef pleit voor een andere interpretatie van artikel 23 van...

Lees nieuwste nummer van ons magazine School!

In het meinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is onder andere aandacht voor de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Andere onderwerpen die aan bod komen: optimale talentontwikkeling en de plaats van...

Magazine School! over het succes van openbaar onderwijs

In het aprilnummer van magazine School! wordt uiteraard teruggeblikt op de succesvolle School!Week, maar er is natuurlijk ook aandacht voor andere succesverhalen uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zoals dat van openbare basisschool Op ’t Hof in...