Onderwijs is niet de sector met de meeste vrouwen

In het onderwijs werken relatief veel vrouwen, maar er zijn sectoren waar het aandeel vrouwen aanzienlijk hoger is. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2017 van Intermediair en de Nyenrode Business Universiteit.

Van de mensen die in het onderwijs werken, is ruim 60,2 procent vrouw. Dat is aanzienlijk minder dan in de administratie (87,2 procent), de medische dienstverlening (82,6 procent) en het personeelsbeleid (80,4 procent). Sectoren met veel mannen zijn de techniek (94,7 procent), de ICT (87,5 procent) en de productie en de bouw (83,6 procent).

In het Nationaal Salaris Onderzoek is ook gekeken naar het risico van burn-out. In het onderwijs is dat risico vrij hoog. Het risico neemt toe onder vrouwen vanaf 35 jaar, maar ook mannen in die leeftijdscategorie hebben een relatief grote kans op burn-out.

Digitaal magazine ‘Hoe meestert Nederland?’

Wat kunnen we doen om meer meesters voor de klas te krijgen? Dat is het thema van het digitale magazine Hoe meestert Nederland? van het Arbeidsmarktplatform PO.

In het magazine staan onder andere goede praktijkvoorbeelden om mannen te werven en te behouden voor het onderwijs. Ook gaat het magazine in op projecten waarbij meesters zelf het heft in handen nemen.

Een voorbeeld van zo’n project is Rotterdam Meestert: een club van gedreven leerkrachten die samenwerken aan het vak en het imago van het beroep. Het idee is overgenomen in Arnhem en Amsterdam en in de Haarlemmermeer willen ze er ook mee van start.

In het online magazine komen verscheidene meesters aan het woord, onder wie Mark van Zoest van openbare basisschool De Schalm in Rotterdam en Thom Ouwerkerk van openbare basisschool ’t Landje, ook in Rotterdam.

Ga naar het online magazine Hoe meestert Nederland?

Vakbond wil bij gelijke geschiktheid een man

CNV Onderwijs wil een aanpassing van de wet, zodat het in selectieprocedures mogelijk wordt om bij gelijke geschiktheid voorrang te geven aan mannen.

Nu is het mogelijk om bij gelijke geschiktheid een voorkeur te hebben voor vrouwen, allochtonen en gehandicapten. Voor mannen mag dit niet.

CNV Onderwijs wil vooral meer mannen in het basisonderwijs krijgen. Daar is het aandeel mannen in tien jaar afgenomen van 22 naar 15 procent.

Lees meer…

Man voor de klas levert geld op!

Schoolbesturen die meer mannen voor de klas willen, kunnen gebruikmaken van een subsidieregeling van het Arbeidsmarktplatform PO.

Het platform stelt in totaal 350.000 euro beschikbaar om scholen te stimuleren en te ondersteunen bij het aanstellen van zij-instromende mannen die leraar willen worden in het primair onderwijs. Aanvragen voor het schooljaar 2013-2014 kunnen tot 1 juli 2013 worden ingediend.

Vorig jaar heeft het Arbeidsmarktplatform PO op verzoek van RVKO voor rooms-katholiek primair onderwijs in Rotterdam een evaluatie uitgevoerd naar de wervingsactie van dit bestuur om meer mannen voor de klas te krijgen.

​’Hieruit bleek dat die actie erg succesvol was en dat mannen voor de klas en in onderwijsteams meerwaarde bieden aan de school. Naar aanleiding hiervan en door vragen die het platform vanuit het veld kreeg is deze subsidieregeling in het leven geroepen’, zo laat het Arbeidsmarktplatform PO aan VOS/ABB weten.

Hij-instroom
In maart hield fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad een pleidooi om hoogopgeleide jonge werkloze mannen te laten omscholen tot leraar. Met de zogenoemde hij-instroom wil zij bewerkstelligen dat weer zowel vrouwen als mannen lesgeven. Een compleet vrouwelijke omgeving is volgens haar niet goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl