Waarom nog geen mannenquotum in onderwijs?

Leraar Marcel Janse van het OdyZee College in het Zeeuwse Kloetinge vraagt zich in het Algemeen Dagblad af waarom er in het onderwijs nog geen mannenquotum is. Zijn vraag staat in het kader van Internationale Mannendag.

Janse wijst er in de krant op dat er elk jaar veel aandacht is voor Internationale Vrouwendag, maar dat Internationale Mannendag veel minder impact heeft. ‘Het lijkt alsof mannen alles hebben en alsof voor ons alles vanzelf gaat, maar feitelijk staan we stil. Er moet bijvoorbeeld een vrouwenquotum komen voor de top van bedrijven, maar waarom dan geen mannenquotum in de zorg en het onderwijs? Er is relatief veel schooluitval onder jongens, in het hoger onderwijs komen steeds minder mannen.’

Niet alleen mannen moeten iets veranderen, vindt Janse. ‘Ons doel is om in gesprek te komen met elkaar over hoe er meer gelijkheid kan komen tussen mannen en vrouwen (…). Het mooiste zou zijn als er meer inzicht komt bij beide kanten.’

Lees meer…

Primair onderwijs steeds meer vrouwenbolwerk

De feminisering van het primair onderwijs zet zich voort in alle functies en het werken in deeltijd neemt toe. Dat meldt het Arbeidsmarktplatform PO dat de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2018. De arbeidsmarkt in beeld heeft gepubliceerd.

Van het personeel was in 2013 nog 78 procent vrouw, in 2017 was dat toegenomen tot 81 procent (gerekend in fte’s). Het aantal mannen dat nu op de pabo zit, is niet genoeg om de trend van feminisering te keren. Niet alleen staan er steeds meer vrouwen voor de klas, ook zijn steeds meer schooldirecteuren vrouw.

De zich voortzettende feminisering gaat gepaard met een toename van het aantal deeltijders in het primair onderwijs. Als een man met pensioen gaat, is de kans groot dat daarvoor twee leerkrachten moeten terugkomen.

Lees meer…

Urinoir moet meer jongens naar pabo lokken

De actiegroep Meestert! heeft een urinoir cadeau gedaan aan de pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), meldt Omroep Gelderland.

De pabo van de HAN had nog geen plasbak. Het urinoir werd zaterdag feestelijk in gebruik genomen tijdens de open dag. Het ludieke cadeau van de actiegroep Meestert! is bedoeld om meer mannelijke studenten naar de pabo te lokken. Zo kan de onbalans tussen juffen en meesters in het basisonderwijs worden tegengegaan.

Lees meer…

Onderwijs is niet de sector met de meeste vrouwen

In het onderwijs werken relatief veel vrouwen, maar er zijn sectoren waar het aandeel vrouwen aanzienlijk hoger is. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2017 van Intermediair en de Nyenrode Business Universiteit.

Van de mensen die in het onderwijs werken, is ruim 60,2 procent vrouw. Dat is aanzienlijk minder dan in de administratie (87,2 procent), de medische dienstverlening (82,6 procent) en het personeelsbeleid (80,4 procent). Sectoren met veel mannen zijn de techniek (94,7 procent), de ICT (87,5 procent) en de productie en de bouw (83,6 procent).

In het Nationaal Salaris Onderzoek is ook gekeken naar het risico van burn-out. In het onderwijs is dat risico vrij hoog. Het risico neemt toe onder vrouwen vanaf 35 jaar, maar ook mannen in die leeftijdscategorie hebben een relatief grote kans op burn-out.

Aanpak jongensprobleem: kwestie van pedagogiek

Het percentage jongens in het vwo stijgt weer, althans op Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. Deze school heeft een speciale aanpak van het ‘jongensprobleem’ ontwikkeld: ‘Het is niet alleen een kwestie van didactiek, maar vooral van pedagogiek’, zegt rector Joost van Rijn in het zomernummer van ons magazine Naar School!.

VOS/ABB publiceerde in september 2011 een interview met hoogleraar Louis Tavecchio, die toen al pleitte voor een andere manier van lesgeven aan jongens, want, zo zei hij: ‘We raken getalenteerde jongens kwijt’.

Jongensprobleem: meer learning by doing

In diezelfde periode begon ORS Lek en Linge al met een eerste aanval op die uitval van jongens. Er kwamen ‘kansklassen’ voor leerlingen die in de eerste brugklas niet het niveau haalden dat door de basisschool was geadviseerd. In een tweede brugjaar kregen ze les op een jongensachtige manier: meer competitie en meer learning by doing.

‘Het tweejarige uitstelkeuzetraject hebben we nog steeds’, zegt rector Van Rijn. ‘Maar daarnaast besteden we nu ook gericht aandacht aan de pedagogiek, want juist op dat vlak blijkt de grootste winst te boeken.’

Het zomernummer van ons magazine Naar School! met daarin het artikel Aanpak jongensprobleem: kwestie van pedagogiek verschijnt op dinsdag 13 juni.

U kunt het artikel als preview downloaden.

Jongens kwijnen weg in gefeminiseerde scholen

Jongens haken af in het vervrouwelijkte primair en voortgezet onderwijs, zegt gedragsdeskundige Lauk Woltring in een interview met het Algemeen Dagblad. 

Het onderwijs is volgens hem niet alleen vervrouwlijkt qua personeel, ‘maar ook qua inrichting van de lessen, de didactiek, de nadruk op taal, het te zeer risicomijdende gedrag van scholen en de vereiste langdurige concentratie’.

Meisjes kregen volgens Woltring in het kader van de vrouwenemancipatie terecht meer aandacht, maar jongens, zo zegt hij, werden steeds meer gezien als een storende factor. ‘Kregen vaker op hun donder dan meisjes, omdat ze meer experimenterend leren. Jongens proberen uit, kijken waar het misgaat en daarvan leren ze. We verloren uit het oog hoe jongens leren’, aldus de gedragsdeskundige in de zaterdageditie van het AD.

Lees het hele interview…

Louis Tavecchio

Het AD gaat in de maandageditie verder in op dit onderwerp. In de maandagkrant komen emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio, neuropsycholoog Jelle Jolles en ‘jongenspedagoog’ Maarten Willemsen.

Lees meer…

In 2011 heeft in het septembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs een interview gestaan met Tavecchio. Toen benadrukte hij al dat het onderwijs meer recht zou moeten doen aan sekseverschillen tussen jongens en meisjes.

Lees artikel We raken getalenteerde jongens kwijt

Openbare basisschool Widerode mannenbolwerk

Verslaggever Margriet Oostveen van de Volkskrant ging langs bij openbare basisschool Widerode in het Twentse dorp Wierden. Deze school heeft zeven meesters en is daarmee een uitzondering in het gefeminiseerde basisonderwijs. 

Oostveen schrijft dat Wierden de mannenschool al decennialang koestert als ‘een steeds uitzonderlijker fenomeen’. Ze is een uur te gast in de personeelskamer, waar de verschillen tussen man en vrouw worden besproken. Zo wordt opgemerkt dat vrouwen aardig willen zijn en dat mannen eerder een duw geven. Ook zouden vrouwen ‘sneller van de leg raken’ dan mannen.

Vergaderingen korter, meer lachen

Een voordeel van veel mannen op een school zou zijn dat de vergaderingen minder lang duren en dat er meer wordt gelachen. Mannen zouden meer hechten aan status en meer geld willen verdienen dan vrouwen. Dat zouden redenen zijn waarom maar weinig mannen voor een baan in het basisonderwijs kiezen.

Meester Henk van groep 8 merkt volgens Oostveen op dat de Widerode een mannenschool blijft omdat ‘mannen nu eenmaal mannen aantrekken’. Volgens hem wil geen enkele man tussen alleen maar vrouwen werken.

 

Digitaal magazine ‘Hoe meestert Nederland?’

Wat kunnen we doen om meer meesters voor de klas te krijgen? Dat is het thema van het digitale magazine Hoe meestert Nederland? van het Arbeidsmarktplatform PO.

In het magazine staan onder andere goede praktijkvoorbeelden om mannen te werven en te behouden voor het onderwijs. Ook gaat het magazine in op projecten waarbij meesters zelf het heft in handen nemen.

Een voorbeeld van zo’n project is Rotterdam Meestert: een club van gedreven leerkrachten die samenwerken aan het vak en het imago van het beroep. Het idee is overgenomen in Arnhem en Amsterdam en in de Haarlemmermeer willen ze er ook mee van start.

In het online magazine komen verscheidene meesters aan het woord, onder wie Mark van Zoest van openbare basisschool De Schalm in Rotterdam en Thom Ouwerkerk van openbare basisschool ’t Landje, ook in Rotterdam.

Ga naar het online magazine Hoe meestert Nederland?

Lerarenverkiezing vrouwelijk onderonsje

Daisy Mertens, Anna Hinkema, Joke de Jong en Merel Brugman zijn verkozen tot de Leraren van het Jaar 2016. De vier vrouwen namen hun awards zaterdagmiddag op het Lerarencongres in Amersfoort in ontvangst uit handen van minister Jet Bussemaker van OCW.

Daisy Mertens werkt op brede basisschool De Vuurvogel in Helmond. De jury meldt over haar dat zij als leraar alles doet wat ertoe doet in de klas. ‘De effectieve leertijd in de groep is optimaal. Daisy betrekt de leerlingen bij de inrichting van hun eigen leerproces en neemt daarbij een coachende rol aan.’

Anna Hinkema is leraar aan de Groningse Dr. J. de Graafschool voor voortgezet speciaal onderwijs in cluster 2. ‘Zowel leerlingen als collega’s zijn enthousiast over haar als leerkracht en als begeleider. Ze is gedreven om kennis en ervaring met betrekking tot het speciaal onderwijs te delen’, zo meldt de jury.

Joke de Jong werkt op Het Schoter, een school voor tweetalig onderwijs, atheneum, havo en mavo in Haarlem. De jury: ‘Ze motiveert leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind leert in haar lessen ook de ander te accepteren en te respecteren in diens uniciteit. Joke is bevlogen en creatief.’

Merel Brugman geeft les aan ROC A12 in Ede: ‘Het thema waarop zij zich wil richten is de verbinding leggen tussen opleiding en werkveld, zodat studenten goed voorbereid zijn op de toekomst. Vakmanschap is belangrijk, maar lesgeven is ook een vak. En daar heb je bewezen skills voor nodig. Ze is ambitieus en wil graag doorgroeien.’

De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. Jaarlijks kunnen leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren hun favoriete leraar opgeven. De verkiezing draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep en is onderdeel van de activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar.

Lees meer…

Veel pabo-mannen staan niet voor de klas

De meeste mannen met een pabo-diploma staan niet voor de klas, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de werkende mannen die de pabo hebben afgerond, staat 63 procent niet voor de klas in het basisonderwijs. Bij vrouwen is dit 43 procent, meldt het CBS.

Mannen die zijn opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs werken wel vaak in het onderwijs, maar dan als manager, onderwijsdeskundige of docent in het voortgezet onderwijs.

Veel vrouwen en hoog ziekteverzuim in onderwijs

Het aandeel vrouwen in het onderwijs is tussen 2005 en 2015 toegenomen. Vooral in het basisonderwijs nam het aandeel vrouwen toe van 73 naar 83 procent, zo staat in het rapport De arbeidsmarkt in cijfers 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarin staat onder andere ook dat het ziekteverzuim in het onderwijs hoog is en dat de loonkosten in tien jaar tijd fors zijn gestegen.

Het onderwijs is op de zorg na de meest vervrouwelijkte sector van de Nederlandse arbeidsmarkt. In 2015 was ruim 60 procent van de werknemers in het onderwijs vrouw. In de zorg was dat nog een stuk meer: ruim 80 procent.

Bij de beroepen die vooral door vrouwen worden beoefend, staat leerkracht basisonderwijs bovenaan. Ook onderwijsassistent scoort hoog. In de top-10 van beroepen die vooral door mannen worden uitgevoerd, komt het onderwijs niet voor.

Nog meer vrouwen in andere landen

Internationaal gezien is de feminisering van het onderwijs in Nederland niet extreem. In landen als Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Slovenië liggen de percentages vrouwen die in het basisonderwijs werken nog hoger. Hongarije spant wat dit betreft met 97 procent de kroon, zo staat in het rapport Education at a glance 2016 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Wat verder opvalt in het OESO-rapport is dat het aandeel vrouwelijke managers in het onderwijs in Nederland relatief klein is. In Nederland is dat ongeveer 30 procent, terwijl het OESO-gemiddelde circa 45 procent is. Rusland, Bulgarije en Letland springen er wat dit betreft uit met tussen de 70 en 80 procent vrouwelijke schoolleiders.

Veel ziekteverzuim

Uit het CBS-rapport komt verder naar voren dat het onderwijs het slecht doet als naar het gemiddelde ziekteverzuim wordt gekeken. Met 4,9 procent staat het onderwijs op de derde plaats van sectoren met het het meeste ziekteverzuim, achter het openbaar bestuur en de zorg.

Verder blijkt dat het onderwijs in de periode 2005-2015 de sector was met de sterkst gestegen loonkosten per gewerkt uur.

Mannen in basisonderwijs steeds zeldzamer

Het Algemeen Dagblad besteedt uitgebreid aandacht aan het al jaren bestaande en almaar groeiende tekort aan mannen in het basisonderwijs.

‘Er zijn steeds meer meesterloze scholen’, schrijft het AD, ‘ondanks alle campagnes en initiatieven om meer mannen voor de klas te krijgen.’

Ton Groot Zwaaftink van het Arbeidsmarktplatform PO noemt de ontwikkeling zorgelijk. ‘Mannen en vrouwen versterken elkaar in een team’, aldus Zwaaftink in het AD.

De krant citeert ook pedagoog Louis Tavecchio: ‘Je moet je gender-identiteit leren ontwikkelen. Meisjes kunnen kiezen welke rolmodellen ze daarvoor gebruiken, jongens moeten het veelal doen met hun vader.’

Lees het artikel in het AD

In het in juni verschenen zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! staat het artikel Met meesters meer mans over initiatieven om meer mannen te interesseren voor een baan in het basisonderwijs.

Loonkloof tussen man en vrouw grootst in onderwijs

Vrouwen in het onderwijs verdienen stukken minder dan mannen. Met de zorgsector kent het onderwijs de grootste loonkloof tussen vrouwen en mannen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Loonwijzer/Monsterboard WageIndex.

Vrouwen in het onderwijs hebben een gemiddeld bruto-uurloon van 15,70 euro, terwijl mannen in het onderwijs gemiddeld 18,50 euro bruto per uur verdienen. Dit verschil van omgerekend 15 procent komt ongeveer overeen met de loonkloof in de zorg, met dien verstande dat de gemiddelde uurlonen daar lager liggen dan in het onderwijs.

Loonkloof verklaarbaar

Directeur Paulien Osse van Stichting Loonwijzer noemt het jammer dat er een grote loonkloof is in sectoren waar veel vrouwen werken, maar ze kan het wel verklaren: ‘Als de mannen in deze organisaties vooral bestuursfuncties bekleden en de vrouwen meer de uitvoerende en zorgende werkplekken invullen, dan is het begrijpelijk dat zij in andere functies ook een ander salaris verdienen’.

Volgens Osse kiezen veel vrouwen voor het onderwijs vanwege de opties om werk en gezin te combineren. ‘Dit betekent minder uren werken en dat levert natuurlijk minder geld op. Maar uiteindelijk ook minder kans op promotie en dus een lager salaris per uur.’

De loonkloof tussen vrouwen en mannen is het kleinst in de transport en logistiek. Daar verdienen vrouwen gemiddeld 1 procent meer dan mannen.

Bekijk inphographic

Lees meer…

ChristenUnie wil meer kerels voor de klas

‘Meer kerels voor de klas’. Dat wil Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie.

Onderdeel van zijn plan Kerels voor de klas is dat er in het basisonderwijs meer fulltimebanen komen, omdat veel mannen niet in deeltijd zouden willen werken en daarom niet voor de klas zouden willen staan. Ook wil hij maatregelen nemen om het basisonderwijs aantrekkelijker te maken voor mannelijke zij-instromers.

Veel Meer Meester!

Bruins is bepaald niet de eerste die een poging onderneemt om het sterk vervrouwelijkte basisonderwijs meer masculien te maken. In 2015 werd de campagne Veel Meer Meester! gelanceerd om met name jonge mannen te interesseren voor een baan als leerkracht in het basisonderwijs.

Eerder werden ook al pogingen ondernomen om het aantal mannen in het basisonderwijs te vergroten. Zo konden scholen gebruikmaken van subsidie om mannen aan te trekken, zijn er scholen die meesters extra in het zonnetje zetten en waren er diverse initiatieven onder de noemer ‘hij-instroom’. Tot nu toe heeft dat allemaal weinig resultaat gehad.

Jihad-expert legt verband met gefeminiseerd onderwijs

De Oostenrijkse jihad-expert Thomas Schmidinger legt in NRC Handelsblad een verband tussen jihadisme en het geringe aantal mannen in het onderwijs.

Schmidinger stelt dat jongeren die zich door de gewelddadige islamitische jihad aangetrokken voelen vaak jonge mannen zijn die hun plek in onze samenleving niet vinden en op zoek zijn naar hun identiteit.

Een terugkerend element is volgens hem de afwezigheid van een vaderfiguur. ‘Velen zoeken een mannelijk rolmodel. Thuis is die er niet. En ons onderwijs feminiseert door de lage salarissen zo, dat daar ook steeds minder mannen werken.’

Lees meer…

Nieuwe campagne voor meer mannen in onderwijs

De nieuwe campagne Veel Meer Meester! moet jonge mannen interesseren voor een baan als leerkracht in het basisonderwijs.

‘Door meer aan te sluiten bij verschillende talenten in het curriculum, het doen van onderzoek op diverse gebieden en door het organiseren van aansprekende events wordt ingespeeld op de publieke opinie en worden de doelgroepen rechtstreeks aangesproken en getriggerd’, zo is de visie achter deze campagne.

Het is de bedoeling de publieke opinie over het beroep van leerkracht in het basisonderwijs positief te beïnvloeden, ‘waardoor dit beroep nog meer gezien wordt als een prachtig beroep, ook voor mannen’.

Er worden al jaren pogingen ondernomen om het aantal mannen in het basisonderwijs te vergroten. Zo konden scholen gebruikmaken van subsidie om mannen aan te trekken, zijn er scholen die meesters extra in het zonnetje zetten en waren er diverse initiatieven onder de noemer ‘hij-instroom’. Tot nu toe heeft dat allemaal weinig resultaat gehad.

Lees meer…

Bewindslieden blij met meer mannen in het onderwijs

Het is mooi om te zien dat het aantal mannelijke pabo-studenten toeneemt. Dat schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De toename van het aantal mannelijke pabo-studenten is volgens Bussemaker en Dekker te danken aan een deel van de opleidingen die hun aanbod aantrekkelijker hebben gemaakt voor mannen. Op de pabo’s die met dit beleid voorop lopen, ligt het aandeel mannelijke studenten tussen de 30 en 40 procent.

Onlangs werd echter bekend dat het aantal mannen dat na afronding van hun opleiding in het onderwijs blijft werken gering is. Veel zogenoemde hij-instromers (mannelijke zij-instromers) haken al snel weer af. Journalist Mark van den Werf die hij-instromer was, schreef er een boek over.

Voortgezet onderwijs
De brief van Bussemaker en Dekker over de Lerarenagenda gaat onder andere ook over het aantal zij-instromers in het onderwijs. Daar heeft de minister nog geen actuele cijfers over, maar het aantal scholen voor voortgezet onderwijs is toegenomen waarin docenten werken met een educatieve minor, die speciaal voor zij-instromers is ontwikkeld.

Sinds 2012 is het percentage van deze vo-scholen gestegen van 29 naar bijna 49 nu.

Download de Kamerbrief voortgangsrapportage Lerarenagenda

Obs De Esdoorn in Elst bolwerk van stoere mannen

De zes meesters van openbare basisschool De Esdoorn in het Gelderse dorp Elst hebben zichzelf laten fotograferen als stoere mannen. Daarmee profileren zij zich in het gefeminiseerde basisonderwijs als onmiskenbaar mannenbolwerk. Omroep Gelderland bericht erover.

Hoewel zes mannen op een basisschool tegenwoordig veel is, vormen de meesters van obs Esdoorn nog steeds een minderheid. Deze school heeft negen juffen en een directrice.

De meesters hebben zich in het kader van de Dag van de Leraar laten fotograferen als een groep stoere kerels. Dat wil zeggen: één heeft een honkbalknuppel beet, een ander een skateboard, ze dragen leren jacks en staan bij een dure auto. Kortom: zij weten wat mannen tot échte mannen maakt.

De juffen hebben allemaal een boekenlegger gekregen met daarop de foto van hun ‘six pack’. De directrice wordt extra verwend: zij heeft de foto ook cadeau gekregen op een muismat. Bovendien hangt de foto in reuzenformaat in de hal.

Vakbond wil bij gelijke geschiktheid een man

CNV Onderwijs wil een aanpassing van de wet, zodat het in selectieprocedures mogelijk wordt om bij gelijke geschiktheid voorrang te geven aan mannen.

Nu is het mogelijk om bij gelijke geschiktheid een voorkeur te hebben voor vrouwen, allochtonen en gehandicapten. Voor mannen mag dit niet.

CNV Onderwijs wil vooral meer mannen in het basisonderwijs krijgen. Daar is het aandeel mannen in tien jaar afgenomen van 22 naar 15 procent.

Lees meer…

Jongens kiezen weer voor de pabo

Het aantal mannelijke pabo-studenten neemt toe. Het lijkt erop dat daarmee de trend van de voortdurende feminisering van de pabo en het basisonderwijs is gekeerd.

De Volkskrant schrijft dat afgelopen schooljaar 1641 jongens aan de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs zijn begonnen. Dat is een stijging van 15 procent.

Eén op de vijf pabo-studenten is nu man. Dat aandeel is hoger dan het aantal mannen dat lesgeeft op de basisschool.

De krant baseert zich op cijfers van het ministerie van OCW. Gegevens over het komende studiejaar zijn er nog niet.

Lees meer…

Vakbond verontrust over tekort aan mannen in onderwijs

Schoolbesturen en pabo’s moeten meer doen om mannen te verleiden tot een baan in het onderwijs. Dat vindt CNV Onderwijs.

Sinds 2003 is het aandeel mannelijke leraren in het primair onderwijs gedaald van 22,8 tot 15,6 procent in 2012. CNV Onderwijs vindt dit ‘verontrustend’, omdat divers samengestelde teams volgens de vakbond beter presteren.

CNV Onderwijs heeft in een enquête de leden gevraagd hoe de positie van mannen in het primair onderwijs eruit ziet. ‘We hebben gekeken naar de vooropleiding, mogelijke gevolgen voor het onderwijs en de positie van de man in het schoolteam’, aldus vakbondsbestuurder Joanny Krijt.

Lees meer…

Man voor de klas levert geld op!

Schoolbesturen die meer mannen voor de klas willen, kunnen gebruikmaken van een subsidieregeling van het Arbeidsmarktplatform PO.

Het platform stelt in totaal 350.000 euro beschikbaar om scholen te stimuleren en te ondersteunen bij het aanstellen van zij-instromende mannen die leraar willen worden in het primair onderwijs. Aanvragen voor het schooljaar 2013-2014 kunnen tot 1 juli 2013 worden ingediend.

Vorig jaar heeft het Arbeidsmarktplatform PO op verzoek van RVKO voor rooms-katholiek primair onderwijs in Rotterdam een evaluatie uitgevoerd naar de wervingsactie van dit bestuur om meer mannen voor de klas te krijgen.

​’Hieruit bleek dat die actie erg succesvol was en dat mannen voor de klas en in onderwijsteams meerwaarde bieden aan de school. Naar aanleiding hiervan en door vragen die het platform vanuit het veld kreeg is deze subsidieregeling in het leven geroepen’, zo laat het Arbeidsmarktplatform PO aan VOS/ABB weten.

Hij-instroom
In maart hield fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad een pleidooi om hoogopgeleide jonge werkloze mannen te laten omscholen tot leraar. Met de zogenoemde hij-instroom wil zij bewerkstelligen dat weer zowel vrouwen als mannen lesgeven. Een compleet vrouwelijke omgeving is volgens haar niet goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Meer mannen in onderwijs: PvdA wil hij-instroom

De Partij van de Arbeid in Amsterdam wil hoogopgeleide jonge werkloze mannen laten omscholen tot leraar. De gedachte is dat zo een einde kan worden gemaakt aan de feminisering van het onderwijs.

Het idee is afkomstig van fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad. Met de zogenoemde hij-instroom wil ze bewerkstelligen dat weer zowel vrouwen als mannen lesgeven. Een compleet vrouwelijke omgeving is volgens haar niet goed voor de ontwikkeling van kinderen.