Regelingen personele en materiële bekostiging

De nieuwe Regeling bedragen gemiddelde personeelslast is gepubliceerd, voor het eerst in combinatie met de Regeling exploitatiebekostiging. U vindt de gecombineerde regelingen hier.

De ophoging van de gemiddelde personeelslast (gpl) is 2,61 procent, met terugwerkende kracht tot 1 januari. In de regeling is de ophoging vanwege de kabinetsbijdrage voor de loonbijstelling vanuit de referentiesystematiek 2018 verwerkt. De tarieven voor materieel zijn met 1,59 procent opgehoogd.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Materiële bekostiging stijgt met 7,7,%

De tarieven voor de materiële bekostiging van het voortgezet onderwijs gaan in 2014 met 7,7% omhoog. Dit blijkt uit de Regeling exploitatiekosten VO.

De prijsbijstelling is van 2011 tot en met 2013 vanwege de bezuinigingen niet toegekend. Vanaf 2014 is die weer wel beschikbaar. Er komt vanaf volgend jaar 60 miljoen euro structureel bij.

Tegelijkertijd wordt het tarief voor lesmateriaal met ongeveer 10% verlaagd naar 298,56 euro per leerling. Dit is een bezuiniging van in totaal 30 miljoen euro. Dit was al aangekondigd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl