Ambitieuze leercultuur voor het beste resultaat

Na de algemene ledenvergadering op 25 november in Amersfoort hebben tientallen leden van VOS/ABB het symposium ‘Naar een ambitieuze leercultuur in het onderwijs’ bijgewoond.

Een van de sprekers was directeur Annette van Valkengoed van het integraal kindcentrum Laterna Magica in Amsterdam, dat georganiseerd is op basis van het sociaal constructivisme. Hierin wordt vanuit het geheel geredeneerd in het belang van de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Laterna Magica werkt met units die bestaan uit kinderen met verschillende leeftijden. Er wordt dus niet meer met jaarklassen gewerkt. De units functioneren in feite als minischooltjes. Dit vereist meer samenwerking en eigen verantwoordelijkheid binnen teams dan in de traditionele situatie.

Ben van der Hilst (www.hetlerenorganiseren.nl), die onderzoek doet naar ‘het leren anders organiseren’, legde in het kader van Laterna Magica een verband tussen de organisatiestructuur en het professioneel handelen van leraren. Daarmee doelde hij op de samenhang tussen teams met meer bevoegdheden en verantwoordelijkheid en kansrijk professioneel handelen. Hij benadrukte dat docentschap en daarmee onderwijs niet individueel is, maar altijd onderdeel is van een team waarin samenwerking noodzakelijk is.

Deep democracy
Ook Jitske Kramer (www.humandimensions.nl) hield een presentatie. Zij is antropologe en was trainer van het jaar 2013-2014. Kramer heeft een benadering ontwikkeld om leiders goede besluiten te laten nemen waarvoor de binnen de organisatie draagvlak is.

Daarin heeft het begrip deep democracy een belangrijke plaats. Het gaat hierbij om een inclusieve en open cultuur, waarin ook aandacht is voor standpunten die van het algemeen gangbare afwijken. Het gaat er uiteindelijk om dat organisaties op basis van deze manier van werken tot het best haalbare resultaat komen.