Celstraf geëist tegen oud-docent wegens ontucht

Tegen een oud-docent uit Spijkenisse is twee jaar gevangenisstraf geëist vanwege ontucht. Er is ook een voorwaardelijke straf van één jaar geëist, met een proeftijd van drie jaar. Hij zou in die proeftijd geen les mogen geven.

De nu 29-jarige man was wiskundeleraar. Hij werkte op verschillende scholen, waaronder de Theaterhavo/vwo en het VAVO in Rotterdam en het Comenius College in Capelle aan den IJssel. Ook gaf hij bijles.

De man voerde online seksueel getinte gesprekken met leerlingen. Ook vroeg hij hun pikante foto’s en filmpjes te sturen.

In augustus 2016 werd hij aangehouden. In november van dat jaar besloot de rechter om hem tijdelijk naar huis te sturen, omdat hij spijt had betuigd en een psychische behandeling wilde ondergaan.

Het Openbaar Ministerie komt nu dus met een strafeis van twee jaar en één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Meer meldingen over seksuele intimidatie en misbruik

Na een eerdere daling is het aantal meldingen over seksuele intimidatie en misbruik gestegen, meldt de Inspectie van het Onderwijs. De PvdA heeft hier Kamervragen over gesteld.

Vertrouwensinspecteurs kregen in het schooljaar 2014-2015 in totaal minder meldingen. Het waren er 2000 tegenover 2182 in het schooljaar ervoor. Er kwamen minder meldingen binnen over psychisch geweld (van 1174 naar 1098) en fysiek geweld (van 543 naar 426).

Hoewel hier dus sprake was van een afname, waren de meldingen in 2014-2015 volgens de inspectie qua inhoud wel ingewikkelder en urgenter.

Seksuele intimidatie en misbruik

Het aantal meldingen over seksuele intimidatie steeg (van 249 naar 254). Het ging hierbij meestal over ongewenste hinderlijke aanrakingen of over ongewenst gedrag via sociale media. Na een kortstondige daling nam ook het aantal meldingen over seksueel misbruik toe (van 86 naar 112).

Het aantal meldingen over seksueel misbruik nam vooral toe in het voortgezet onderwijs. Bij één op de drie meldingen gaat de klacht over een leraar of een andere zogeheten met taken belast persoon. Bij ruim de helft van alle misbruikmeldingen betreft het ontucht, verkrachting of aanranding.

Gedragscodes en seksuele voorlichting

De inspectie wijst erop dat schoolbesturen en scholen wettelijk verplicht zijn om zorg te dragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. De inspectie roept scholen daarom op werk te maken van gedragscodes voor hun leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen.

‘Verder moeten scholen en andere onderwijsinstellingen passende seksuele voorlichting geven, zorgen voor de weerbaarheid van leerlingen en onveilige situaties voorkomen’, aldus de inspectie.

Radicalisering en Syrië

Verder nam het aantal meldingen over discriminatie toe. Ook ging het aantal meldingen over radicalisering iets omhoog en kwamen voor het eerst meldingen binnen over leerlingen of studenten die mogelijk naar Syrië willen vertrekken.

Lees meer…

Kamervragen

De PvdA-Kamerleden Loes Ypma en Marith Volp hebben naar aanleiding van het rapport van de inspectie vragen gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Zij willen onder andere van hem weten of de stijging van het aantal meldingen van seksuele intimidatie te maken kan hebben met het toegenomen gebruik van sociale media.

Download de Kamervragen

Kwart daders seksueel misbruik zit op school

Scholen moeten niet alleen aandacht hebben voor seksuele weerbaarheid van mogelijke misbruikslachtoffers, maar ook voor grensoverschrijdend seksueel gedrag van potentiële daders. Dat staat in het rapport Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen van Corinne Dettmeijer, de nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

In haar rapport staat dat binnen de erkende preventieprogramma’s in het onderwijs de nadruk ligt op het vergroten van seksuele weerbaarheid. Kinderen moeten grenzen leren en ‘nee’ durven zeggen. Hiermee kan seksueel misbruik worden voorkomen, maar het is niet voldoende. Er zou niet alleen aandacht moeten zijn voor potentiële slachtoffers, maar ook voor mogelijke daders, zodat voorkomen wordt dat die over de schreef gaan.

De data laten zien dat een kwart van de verdachten van seksueel misbruik van kinderen minderjarig is. ‘De daders zitten dus, net als de slachtoffers, ook op school’, zo staat in het rapport van Dettmeijer.

De conclusie is dat seksueel geweld pas echt kan worden bestreden als voorlichting en interventies op zowel (potentiële) slchtoffers als op (potentiële) daders zijn gericht. ‘En niet alleen op scholen, ook daarbuiten’, aldus Dettmeijer.

Misbruik van Leerplichtwet is wel heel simpel

De deur staat wijd open voor ouders die misbruik willen maken van de richtingbezwarenprocedure om thuisonderwijs te geven. Dat staat in een advies van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM) over artikel 5 van de Leerplichtwet 1969. 

Artikel 5 van de Leerplichtwet (Lpw) biedt ouders de mogelijkheid vrijstelling te krijgen van de plicht hun (leerplichtige) kind op een school in te schrijven. De grondslag voor die vrijstelling is dat de ouders ‘overwegende bedenkingen’ moeten hebben tegen de richting van de in aanmerking komende scholen. Wanneer de strafrechter een beroep op richtingbedenkingen aanvaardt, betekent dit dat een leerplichtig kind geen schoolonderwijs krijgt. Onder het begrip ‘richting’ valt onder andere openbaar onderwijs.

Het komt volgens het WBOM in de praktijk regelmatig voor dat ouders een beroep op artikel 5 van de Leerplichtwet (Lpw) onderbouwen met weinig meer dan de redenering dat hun levens- of geloofsovertuiging niet past bij de scholen in de buurt. ‘Al zijn er rechters die daarmee genoegen nemen, het ligt meer voor de hand dat verlangd wordt dat betrokken ouder onderbouwt waarom zijn overtuiging zich in concreto niet verdraagt met de grondslag van de betreffende scholen’, zo staat in het advies.

In sommige gevallen volstaat een minimale toelichting van de ouders om duidelijk te maken dat de bezwaren de richting betreffen. ‘Dat betekent dat de deur wijd open staat voor degene die de richtingbezwarenprocedure wil misbruiken om thuisonderwijs te geven, zeker wanneer de rechter zich terughoudend opstelt om niet (de schijn te wekken) het gewicht van de bezwaren te toetsen’, zo constateert het WBOM.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl