Meer meldingen over kindermishandeling – PO/VO

Het aantal meldingen over kindermishandeling is licht toegenomen. In het eerste halfjaar van 2020 kwamen er bij de Veilig Thuis-organisaties 30.720 meldingen over kindermishandeling binnen, in het eerste halfjaar van 2021 waren dat er 30.975. Maar weinig meldingen...

Eén op vijf jongeren slachtoffer huiselijk geweld – VO

Eén op de vijf jongeren tussen de 16 en 24 jaar geeft aan slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020.Bij 12% ging het om structureel...

Meer kindermishandeling tijdens coronalockdown – PO/VO

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is tijdens de eerste coronalockdown fors toegenomen. Er was volgens onderzoekers van de Universiteit Leiden sprake van meer verwaarlozing van het onderwijs en emotionele verwaarlozing. Ook waren meer kinderen getuige van...