Zomernummer Naar School focust op inclusiever onderwijs – PO/VO

Het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School zet de schijnwerpers op het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. Dit naar aanleiding van de tweede landelijke conferentie van dit platform, dat een initiatief is van onder andere VOS/ABB. Op de conferentie kwamen...

Wat vindt u van ons magazine Naar School? – PO/VO

Magazine Naar School is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Wat vindt u van het ledenmagazine van VOS/ABB? Staan daarin verhalen die u aanspreken? Ontbreekt er informatie? Het is voor ons natuurlijk belangrijk dat ons magazine aansluit bij...

Magazine Naar School over kansengelijkheid – PO/VO

Het voorjaarsnummer van het VOS/ABB-magazine Naar School laat met verschillende verhalen uit de praktijk zien hoe scholen werken aan kansengelijkheid. In het nieuwe nummer van het blad is ook aandacht voor onder andere wereldburgerschap en de samenlevingsschool. Een...

Artikel 23 – verworvenheid of blok aan het been? – PO/VO

Artikel 23 van de Grondwet is al meer dan 100 jaar oud, maar staat volop in de politieke en maatschappelijke schijnwerpers. Vanuit het liberale en sociaaldemocratische spectrum klinkt de roep om modernisering. Maar vanuit confessionele hoek blijft de steun voor...