Wijzigingen in nieuwe schooljaar – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven aan welke belangrijke wijzigingen met ingang van het nieuwe schooljaar van kracht zijn geworden. Norm van twee (les)uren per week bewegingsonderwijs per week Scholen in het primair onderwijs en het speciaal basisonderwijs moeten...